Mensenrechtenvoorvechters

Martin Luther King Jr. was een van de meest bekende voorvechters van geweldloze sociale verandering in de twintigste eeuw.

Hij werd geboren in Atlanta in Georgia en zijn uitzonderlijke spreekvaardigheid en persoonlijke moed trokken voor het eerst landelijk de aandacht in 1955. Hij en andere activisten voor burgerrechten werden gearresteerd na het leiden van een boycot tegen een vervoersbedrijf in Montgomery in Alabama, dat eiste dat niet-blanken hun zitplaats moesten afstaan aan blanken en achter in de bus moesten gaan zitten of staan. In de daaropvolgende tien jaar organiseerde King geweldloze protesten en massademonstraties om de aandacht te vestigen op rassendiscriminatie en om wetgeving af te dwingen om de burgerrechten van Afro-Amerikanen te beschermen.

In 1963, in Birmingham in Alabama, leidde King een vreedzame massademonstratie die door de blanke politie met honden en brandslangen werd tegengehouden, waardoor een controverse ontstond die over de hele wereld de voorpagina’s haalde. De daaropvolgende massademonstraties die in vele steden werden gehouden, mondden uit in een mars van meer dan 250.000 demonstranten in Washington D.C. , waar King zijn beroemde “I have a dream”-toespraak gaf, waarin hij zich een wereld voorstelde waar mensen niet langer door rassen werden verdeeld.

De beweging, die door King geïnspireerd werd, was zo sterk dat het Congres in 1964 de Burgerrechten Wet invoerde, in hetzelfde jaar dat hij de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. King is een icoon in de strijd voor burgerrechten en ontving postuum de Presidentiële Medaille van Vrijheid. Zijn leven en werk symboliseren de zoektocht naar gelijkheid en anti-discriminatie, wat de kern is van de Amerikaanse droom. En de droom van ieder mens.