Vrijheid van beweging

Mensenrecht nr. 13

Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt

1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

2. Een ieder heeft het recht welk land dan ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.