Mensenrechtenvoorvechters

Het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland
Zevenentwintig miljoen mensen leven in slavernij, dit is meer dan twee keer zoveel als tijdens de hoogtijdagen van de slavenhandel. En meer dan een miljard volwassenen zijn niet in staat om te lezen. Gezien het grote aantal schendingen van de mensenrechten, is het geen verrassing dat 90 procent van de bevolking niet in staat is om meer dan drie van hun dertig rechten op te noemen. Degenen die opgenoemd zijn in de schendingensectie van de website zijn slechts een voorproefje van het geheel.

Als zo velen zich niet bewust zijn van hun fundamentele rechten, wie moet er dan voor zorgen dat de mensenrechten bekendgemaakt, beschermd en tot werkelijkheid gemaakt worden?

Om deze vraag te beantwoorden kunnen we ons laten inspireren door diegenen die in de geschiedenis het verschil hebben gemaakt en een ware bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van de mensenrechten van vandaag. Deze voorvechters hebben zich sterk gemaakt voor de mensenrechten, omdat zij inzagen dat vrede en vooruitgang nooit kunnen worden bereikt zonder deze rechten. Ieder van hen bracht op zijn eigen manier een verandering teweeg in de wereld.

Martin Luther King Jr. zei, toen hij in de zestiger jaren voor de rechten van de zwarte bevolking in de VS opkwam: “Elke onrechtvaardigheid, waar dan ook begaan, vormt een bedreiging voor de rechtvaardigheid in de rest van de wereld.”

Als groot voorvechter van vreedzaam verzet tegen onderdrukking, beschreef Mahatma Gandhi geweldloosheid als “de grootste kracht die de mens tot zijn beschikking heeft. Het is krachtiger dan het sterkste vernietigingswapen dat ooit door menselijk vernuft is voortgebracht.”

Thomas Jefferson, schrijver van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, verkondigde: “De zorg voor menselijk leven en geluk, en niet het kapotmaken ervan, is het eerste en enige legitieme doel van een goede regering.”

Er zijn mensen die, in hun woorden en daden, een verschil hebben gemaakt en onze wereld hebben veranderd. Onder hen zijn de volgende krachtige en effectieve voorvechters die een inspiratie zijn voor iedereen die zich vandaag de dag voor mensenrechten inzet.

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Eleanor Roosevelt (1884-1962)

César Chávez (1927–1993)

Nelson Mandela (1918-)

Martin Luther King jr. (1929–1968)

Desmond Tutu (1931-)

Oscar Arias Sánchez (1940-)

Muhammad Yunus (1940-)

Daw Aung San Suu Kyi (1945-)

José Ramos-Horta (1949-)