Resultaten

De Jongeren voor Mensenrechtenboekjes
zijn vertaald in 17 talen en leggen in simpele bewoordingen uit wat de 30 mensenrechten zijn.

Wereldwijde respons van studenten en leraren bij de toepassing van Jongeren voor Mensenrechten leerprogramma's en materialen:

“Geweldig. De video is indrukwekkend en oprecht. Nadat ik hem gezien heb, ben ik mijn hele lesplan en manier van werken aan het veranderen zodat deze komende september als een centraal thema in mijn sociale zekerheidsprogramma kan dienen.”
– Leraar, Canada

“Ik heb het Mensenrechten tot Leven Brengen Pakket ontvangen en het is in het lesvak sociale studie geïntegreerd.”
– Leraar, Canada   

“Ik schrijf jullie uit dank voor het prachtige pakket dat ik net heb ontvangen en dat ons van onze rechten en de niet zo mooie dingen die er in de wereld gaande zijn op de hoogte stelt. Gefeliciteerd met jullie fantastische werk op het gebied van mensenrechten! Ik ben een jongen van 13 jaar en ga naar een internationale school in Frankrijk en ik vraag me af of ik iets kan doen of dat er een groep is waarbij ik me kan aansluiten zodat ik als kind mensenrechten kan aanmoedigen. Als ik ouder ben wil ik met mensenrechten werken en het hart en de ogen van de wereld openen. Laat me weten hoe ik kan helpen.”
– Jongere uit Frankrijk

“De samenleving reageert echt goed op dit onderricht, omdat er geen andere organisaties zijn die zich met mensenrechten bezighouden. In mijn land fungeren de meeste mensenrechtenorganisaties slechts als bewaker die ingeval van schendingen alleen maar rapporteren, maar zelden over het kennen van hun rechten onderwijzen of informeren. Als iemand zijn of haar rechten kent, dan kan hij of zij zich volgens mij verdedigen en zich op die rechten beroepen. Verder denk ik dat, om van die mensenrechtenschendingen af te komen, we de juiste oorzaak van die schendingen moeten vinden, wat onwetendheid van iemands rechten is. Onderricht is dus de beste oplossing. Bedankt.”
– Leraar, Zambia

“De studenten vonden de freestyle rap video echt te gek (Mensenrechten Zijn Beschermd bij Wet). De Wat zijn Mensenrechten? DVD was echt goed en ze waren met name over de United track te spreken. Persoonlijk vind ik de hulpmiddelen geweldig, eigentijds en terzake doend! Ik maak er graag gebruik van en de kinderen houden ervan ermee in mensenrechten onderwezen te worden. Als ik nog enige hulpmiddelen nodig heb, neem ik zeker contact met jullie op! Nogmaals, zeer bedankt.”
– Leraar, Groot-Brittannië.

“Ik wil graag een woord van dank aan jou en je team richten. Bedankt voor het pakket dat je gestuurd hebt, met name voor de DVD. Ik vond het heel interessant en meer dan alleen maar nuttig. Een aantal mensen heeft van de presentatie genoten en er hun waardering over uitgesproken. Het was heel attent om de mensenrechtenboodschap zo te propageren – het kader is ongelofelijk. De meeste mensen zouden het niet zien zitten om een lange formele presentatie van mensenrechten te bekijken. Jullie DVD geeft op een praktische manier een idee van de mensenrechten. Zeer bedankt, ik heb ook een boel geleerd.”
– Leraar, Zuid-Afrika

Heb je succes met het gebruik van de materialen van Jongeren voor Mensenrechten Internationaal? Deel het verhaal met ons. E-mail info@youthforhumanrights.org met je toestemming om het te publiceren.