Ons Doel

Het doel van Youth for Human Rights International is om jongeren te inspireren om zich in te zetten voor tolerantie en vrede, door ze voor te lichten over mensenrechten en in het bijzonder over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Kinderen zijn de toekomst. Ze moeten op de hoogte zijn van hun mensenrechten en moeten begrijpen dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen om zowel henzelf alsook hun leeftijdsgenoten te beschermen. Wanneer ze zich voor dit doel beginnen in te zetten begint dit bericht zich vanzelf te verspreiden. Op een dag zullen universele mensenrechten dan uiteindelijk worden waargemaakt en zullen ze niet langer een idealistische droom zijn.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deed het voorstel om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens "in scholen en andere onderwijsinstellingen te verspreiden, te vertonen, voor te lezen of uiteen te zetten, zonder onderscheid te maken in \de politieke status van landen of regio's(United Nations, 1948).

Het handvest Youth for Human Rights International
is om dit doel te promoten aan jongeren, leraren en ambtenaren, met eenvoudige maar overtuigende voorlichtingsmaterialen.

"We zijn hier omdat we weten dat geletterdheid de oplossing is voor menselijk leed; het is de oplossing waarmee elk mens zijn volledig potentieel kan bereiken; het is de oplossing die een hoopvolle en vrije toekomst veilig stelt. We zijn hier om het startsein te geven voor een decennium waarin die hoop tot realiteit getransformeerd zal worden."– Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties