Mensenrechtenschendingen

"We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren." – Artikel 1, De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Youth for Human Rights International stelt dat kinderen die niet weten wat hun rechten zijn kwetsbaar zijn en een gemakkelijke prooi voor mensen met slechte intenties. Het aantal doden en de mentale schade als gevolg van kindermishandeling, kinderarbeid, kindsoldaten en zinloos geweld is schrikbarend hoog.

Hier volgen de huidige statistieken van de vijf meest voorkomende soorten schendingen van de mensenrechten.

Kindermishandeling – 40 miljoen kinderen van onder de 15 jaar zijn slachtoffer van misbruik en verwaarlozing. (United Nations Children's Fund, 2008)

Bendegeweld – 100 procent van de steden met een bevolking groter dan of gelijk aan 250.000 heeft te lijden van bendegeweld. (US Department of Justice)

Kinderarbeid – 246 miljoen kinderen, een op de zes kinderen van 5 tot 17 jaar worden uitgebuit. (International Labour Organization, 2002)

Kindsoldaten – UNICEF schat dat meer dan 300.000 kinderen jonger dan 18 jaar momenteel geëxploiteerd worden in meer dan dertig gewapende conflicten wereldwijd.

Hoewel de meerderheid van de kindsoldaten tussen de 15 en 18 jaar is, zijn sommigen zelfs zo jong als 7 of 8 jaar. (US Department of State, 2005)

Mensenhandel – Er wordt geschat dat er tegenwoordig 27 miljoen mensen in slavernij leven.

Elk jaar worden er tussen de 600.000 en 800.000 mensen over internationale grenzen verhandeld. (US Department of State Trafficking in Persons Report, 2006)

Meer over Mensenhandel >>