Petitie

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is de fundamentele en internationale overeenkomst over wat mensenrechten zijn, en moet daarom in de hele wereld bekend en toegepast worden.

Laat je stem horen. Zorg dat de voorlichting in mensenrechten deel gaat uitmaken van het lesprogramma op scholen en universiteiten. Je kunt ervoor zorgen dat iedereen de mensenrechten leert en erom vraagt door deze petitie te ondertekenen.

Klik hier om de petitie te ondertekenen op onze zustersite, HumanRights.com>>Petitie om de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te Implementeren

Wij, ondergetekende burgers, verklaren hiermede:

DAT de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 heeft aangenomen als de eerste internationale erkenning dat alle mensen het recht hebben op fundamentele rechten en vrijheden die moeten worden gerespecteerd en beschermd door alle naties van de wereld;

DAT de fundamentele vrijheden die vastgelegd zijn in deze Verklaring, voor velen nog steeds geen realiteit zijn, omdat schendingen van mensenrechten een wereldwijd probleem vormen en de oorzaak zijn van etnische, raciale en religieuze conflicten;

DAT we een beroep doen op alle regeringen en de publieke en privé·sector om er zorg voor te dragen dat de fundamentele vrijheden zoals vastgelegd in de Verklaring universeel in praktijk worden gebracht en tot realiteit worden gemaakt;

DAT we ervoor zorgen dat de fundamentele vrijheden uit de Verklaring door iedereen overal ter wereld bekend, begrepen en ervaren worden, en om informatiecampagnes over de mensenrechten te voeren;

DAT we een beroep doen op alle regeringen en organisaties in de publieke- en private sector om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wereldwijd bekend te maken aan kinderen en volwassenen door middel van onderwijscampagnes, evenementen, grootschalige promotie, publicatie en distributie.

Klik hier om de petitie te ondertekenen op onze zustersite, HumanRights.com>>