Wat zijn Mensenrechten?

In een aantal woordenboeken wordt het woord omschreven als “een privilege”, maar wanneer we het in de context van “de mensenrechten” gebruiken, hebben we het over iets dat veel fundamenteler is. Iedereen heeft recht op zekere elementaire rechten, eenvoudigweg omdat hij of zij een mens is. Men noemt ze “mensenrechten” in plaats van een privilege, omdat een privilege iemand naar willekeur kan worden ontnomen. Iedereen heeft recht op zekere rechten – eenvoudigweg omdat hij of zij een mens is.

kom meer te weten

mensenrechtennieuws

80-dagen tournee ter ere van “Het Internationaal Jaar van de Jeugd” van de Verenigde Naties, vraagt aandacht voor de wijdverspreide schending van de mensenrechten van kinderen

Volgens UNICEF hebben 40 miljoen kinderen onder de 15 jaar te lijden van mishandeling en verwaarlozing, terwijl het Nationale Comité tegen Kindermishandeling van de VS elk jaar drie miljoen nieuwe meldingen binnenkrijgt van kindermishandeling en -verwaarlozing.

het hele verhaal

Jongeren voor Mensenrechten Onderwijspakket

Met dit Onderwijspakket van Jongeren voor Mensenrechten, met daarin de uitgebreide Docentenhandleiding, de film Het Verhaal over Mensenrechten en andere audiovisuele hulpmiddelen, beschikt u over voldoende materiaal om jongeren in de mensenrechten te onderwijzen – wat mensenrechten zijn, waarom ze zo belangrijk zijn en hoe jongeren kunnen bijdragen om de mensenrechten overal werkelijkheid te maken.

kom meer te weten