Leidinggevende Personeelsleden

Dr. Mary Shuttleworth, oprichtster en voorzitster van
Youth for Human Rights International

Mary Shuttleworth groeide op onder het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Ze zag daar met eigen ogen de verwoestende effecten van discriminatie en het tekortschieten van fundamentele mensenrechten. Als tiener reisde ze veel door Europa. Tijdens het reizen in haar studieperiode zag ze nog meer discriminatie en realiseerde dat overtredingen van mensenrechten zich ver buiten de grenzen van haar eigen land voordeden. Omdat zij zeker wist dat onderwijs de enige langetermijnsoplossing was voor het verbeteren van omstandigheden, behaalde ze haar doctoraat op het gebied van onderwijskundig leiderschap & verandermanagement aan de Fielding Graduate University.

Als moeder van twee kinderen en een trotse grootmoeder richtte ze in 1989 haar eerste privé-school en non-profitorganisatie op. Drie jaar later, in 2001, richtte ze de non-profitorganisatie Youth for Human Rights International (YHRI) op. Het doel van YHRI is om jongeren te informeren over mensenrechten, in het bijzonder over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Om de organisatie snel te laten groeien en jongeren overal ter wereld te kunnen bereiken, werkte ze samen met gelijkgestemde mensen en groepen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Op dit moment heeft de organisatie honderden groepen en vestigingen in meer dan 100 landen over de hele wereld.

Dr. Shuttleworth reisde tussen 2004 en 2010 zeven keer de wereld om omdat ze mensen graag in hun eigen leefomgeving ontmoet om de situaties waarmee ze geconfronteerd worden te bespreken en hen aan te moedigen om verbetering na te streven. Er hebben al veel ontmoetingen met invloedrijke personen plaatsgevonden zoals Koningen, presidenten, en topambtenaren van de Verenigde Naties. De burgemeester van Los Angeles riep een Jongeren voor Mensenrechten dag uit en vele andere burgemeesters hebben zijn voorbeeld gevolgd. Dr. Shuttleword is de uitvoerend producent van de vele malen bekroonde muziekvideo UNITED. Verder schreef ze het lesprogramma voor Jongeren voor Mensenrechten.

Haar inspanningen om mensenrechten beter bekend te maken zijn al vele malen door de radio, televisie en de pers vermeld, op zowel lokaal, nationaal en internationaal niveau. Ze wist vele miljoenen mensen te bereiken van over de hele wereld. Haar inspanningen zijn een inspiratiebron van leiderschap verkregen door voorlichting.

Michele Kirkland
Algemeen Directeur
van Youth for Human Rights International

Michele Kirkland is Algemeen Directeur van Youth for Human Rights International (YHRI). Michele en Dr. Mary Shuttleworth werken al samen vanaf de oprichting van YHRI in 2001. Zij is vaak met Dr. Shuttleworth meegereisd en bezocht samen met haar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Verder bezochten ze samen Indonesië, Zuid-Afrika, Duitsland, Congo, Amerika, Marokko, Zwitserland, Kenia en vele andere landen om onderwijsdeskundigen, filantropen en overheidsambtenaren te informeren over mensenrechten.

Michelle houdt zich al langer dan 20 jaar bezig met jongeren uit alle lagen van de bevolking, ze is onderwijskundige van beroep. Ze was de eindredacteur en de schrijfster van het YHRI lesprogramma. Dit lesprogramma wordt nu over de hele wereld gebruikt voor het onderwijzen van de 30 mensenrechten in klaslokalen en groepen.