Het recht op een veilige woonplek

Mensenrecht nr. 14

Het recht op een veilige woonplek

1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en goed te leven, zonder kans op vervolging.

2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan in geval van strafvervolging wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.