De Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens

Inleiding

De Verenigde Naties (VN) werd in 1945 opgericht, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het doel van de VN is om vrede aan alle landen van de wereld te brengen. Na de Tweede Wereldoorlog schreef een commissie, geleid door mevr. Eleanor Roosevelt, de vrouw van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, een speciaal document welke de rechten "verklaarde" die iedereen zou moeten hebben – de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Vandaag zijn er 192 lidstaten van de Verenigde Naties, allen hebben zich aangesloten instemmend met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Waar beginnen Universele Rechten?

"Op alle plekken dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele landkaart te vinden zijn. Toch is dat de wereld van ieder mens; de buurt waarin hij woont, de school of universiteit waar hij naar toe gaat, de fabriek of het bedrijf waar hij werkt. Dat zijn de plekken waar elke man, vrouw en kind gelijke rechten, gelijke kansen en een gelijke behandeling zonder discriminatie nastreeft. Tenzij deze rechten daar betekenis hebben, stellen ze ergens anders weinig voor. Zonder eensgezinde burgeractie om ze dicht bij huis hoog te houden, zullen we tevergeefs naar verbetering in de grotere wereld streven.”

– Eleanor Roosevelt, de vrouw van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en Voorzitster van de Verenigde Naties Commissie die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 opgesteld heeft.

Lees een eenvoudige versie van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. >>

Lees de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. >>