Steunbetuigingen voor
Youth for Human Rights International

Met de educatieve programma's komen jongeren in vele landen te weten wat hun mensenrechten zijn.
Hier volgen uittreksels van brieven die een indruk geven van de wereldwijde reacties die YHRI ontvangt over haar voorlichtingsmaterialen en programma's.

"Zoals u weet bepleiten verschillende organisaties van de Afrikaanse Eenheid actief het beschermen en promoten van mensenrechten, in het bijzonder het beschermen van de rechten van jongeren. Wij bedanken uw organisatie voor dit initiatief..."

– Ambassadeur van de Afrikaanse Unie, Permanente Vertegenwoordiger en Waarnemer voor de Verenigde Naties

"Ik steun het doel van de Jongeren voor Mensenrechten, om wereldwijde voorlichting te geven over mensenrechten, waarbij jongeren worden aangespoord om zich in te zetten voor het promoten van tolerantie en vrede.

"Het was een genoegen om met u samen te werken aan de Opstelwedstrijd van Europa, die afgelopen augustus en september gehouden werd. Ik wil Jongeren voor Mensenrechten warm aanbevelen aan onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties."

– Irving Sarnoff oprichter en directeur van
Friends of the United Nations

"Deze programma's werden goed gepresenteerd en de kinderen leerden er veel van."

– Schooldirecteur, Zuid-Afrika

"Ik ben diep ontroerd door het uitzonderlijke werk dat u op het gebied van mensenrechten doet, niet alleen in Amerika maar over de hele wereld. De inspirerende ontmoetingen die ik met u en anderen had tijdens mijn bezoek aan Los Angeles, zullen mij altijd bijblijven. Deze ontmoetingen hebben mij heel erg aangemoedigd om me in te zetten tegen onrecht en discriminatie, waar het ook zijn lelijke kop ook opsteekt."

– Voormalig parlementslid van
Guyana en Ambassadeur voor Vrede

"Ik dank u namens de kinderen wier leven u positief wist te beïnvloeden en ik dank u voor uw steun en het werk dat u verricht door middel van Youth for Human Rights International. U verhoogt bij kinderen over de hele wereld hun bewustzijnsniveau en motiveert ze tot actie.

Terwijl uw wereldwijde beweging voor kinderen zich voortzet heeft u geholpen om zeker te maken dat kinderen over hele wereld de kans hebben om een actieve rol te spelen in de wereldwijde gemeenschap."

– Een afgevaardigde van het Amerikaanse Fonds voor UNICEF

"Onze Niet-Gouvernementele Organisatie zal deze zomer vergaderen. Deze studiematerialen zullen direct aan de afgevaardigden van 'Our Lady of Charity of the Good Shepherd' worden uitgedeeld en zullen door hen worden gebruikt in onze lokale vestigingen, die in 67 landen te vinden zijn."

– Member of the Congregation of the Sisters of the Good Shepherd

“Het Achtste District juicht het werk van Jongeren voor Mensenrechten op het gebied van voorlichting aan jongeren toe, zodat deze jongeren zich beginnen in te zetten voor mensenrechten. De creativiteit van uw organisatie in het doorgeven van de boodschap over mensenrechten is van onschatbare waarde gebleken door de Wat Zijn Mensenrechten? boekjes in diverse talen beschikbaar te stellen en andere activiteiten te ondernemen zoals: muurschilderwedstrijden, jeugdconferenties, internationale tournees en schrijf- en schilderwedstrijden. De genoemde activiteiten bevestigen de toewijding van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor Youth for Human Rights International.”

– Een lid van het stadsbestuur van Los Angeles

“Door dit programma kregen jongerenleiders over de hele wereld een zeldzame kans samen te werken met de Organisatie van de Islamitische Conferentie en de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten en sociaal-economische ontwikkelingen. Dit was geen gemakkelijke prestatie en ik weet dat het positieve en belangrijke vruchten zal afwerpen."

– Parlementslid en Waarnemer van de
Islamic Conference van de Verenigde Naties

Leidinggevenden van Youth for Human Rights International samen met de King of Cape Coast en overheidsfunctionarissen tijdens het Educatieve Wereldtournee in 2005.

"Als burgemeester van Los Angeles en namens de Amerikaanse burgers, wil ik de Youth for Human Rights International bedanken voor de succesvolle Wereldtournee van 2004 en voor het maken van de muziekvideo UNITED. De toewijding van uw organisatie op het gebied van het wereldwijd onderwijzen van mensenrechten is prijzenswaardig. 

Ik wens u het allerbeste toe."

– Burgemeester van Los Angeles

"U slaagde er zonder twijfel in om twee onderwerpen op het gebied van mensenrechten begrijpelijk te maken voor jongeren. Dit deed u met uw Wat Zijn Mensenrechten? boekjes en de flyer 'Bescherm Jezelf (en anderen) tegen de Ziekte AIDS'.

Ik was zeer onder de indruk van de gedrevenheid ten aanzien van het project en de vurigheid waarmee u uw boodschap zo ver mogelijk verspreid."

– Staatssecretaris van
Hoger Onderwijs, Ghana

"Het boekje dat u publiceerde Wat Zijn Mensenrechten?, doet heel veel om kinderen te informeren over de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, niet alleen hier in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld. Het bestuderen van het boekje brengt een grondig begrip bij over de fundamentele mensenrechten. Het leert jongeren het belang van respect en tolerantie en brengt daarmee de hoop op vrede dichterbij."

– Afgevaardigde van het Departement van Religieuze Vrijheid
van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken
Washington, DC

De Wereldtournees van Youth for Human Rights International bereiken tienduizenden jongeren.
"Het is zeer verheugend om te weten dat de organisatie zich op de mensenrechten van jongeren richt. Gezien de doelstelling van mijn organisatie en het werk dat wij met jongeren doen, zullen wij de mensenrechten in ons programma opnemen."

– Voorzitter
Youth Peace Council Volunteer Corps

"Het boekje Wat Zijn Mensenrechten? in scholen verspreiden is een erg goede en belangrijke werkwijze. Dit kleine boekje is een effectief hulpmiddel bij het belangrijke werk dat we doen."

– Lid van het Raad van Bestuur
Amnesty International

"Ik wil u feliciteren met het produceren van de muziekvideo UNITED. De muziekvideo is niet alleen bewonderenswaardig omdat het jongeren weet aan te spreken, maar ook omdat het door jongeren geproduceerd is die begrepen hoe belangrijk het is om samen tegen racisme, discriminatie en intolerantie te vechten."

– C.T.
Minister Counsellor
voor de Permanente Missie van Guatemala bij de Verenigde Naties