Welkom

Jongeren voor Mensenrechtenonderwijspakket

Het Jongeren voor Mensenrechtenonderwijspakket is bedoeld voor leerlingen van middelbaar en hoger onderwijs. Het kan als een op zich staand project worden gegeven maar ook als onderdeel van een ander vak. Het is erop gericht om studenten actief mee te laten denken over hedendaagse mensenrechtenkwesties en hen mogelijkheden aan te reiken om de grondbeginselen van de mensenrechten in de praktijk te brengen.

Hoewel we ons met deze materialen hoofdzakelijk op docenten richten, kan iedereen er mee aan de slag; van jeugdleiders – zowel kerkelijk als niet-kerkelijk – en mentoren tot ouders.

Het Onderwijspakket bevat een Onderwijsgids, de documentaire Het Verhaal van de Mensenrechten, 30 bekroonde non-profit commercials die de mensenrechten laten zien, de UNITED muziekvideo en exemplaren van de twee boekjes, Wat Zijn Mensenrechten? en Het Verhaal van de Mensenrechten.

Zoals al vaak is aangetoond, kan iedereen die met jongeren werkt deze materialen gebruiken om bewustzijn van de mensenrechten te verhogen.

Hier volgen enkele steunbetuigingen van officiële en educatieve zijde voor de educatieve Mensenrechtenprogramma's en het Jongeren voor Mensenrechtenonderwijspakket:

“Dit pakket heeft me echt geholpen. Voor de Jongeren voor Mensenrechten, wist ik het verschil niet tussen een recht en een privilege. De gids is beknopt en gemakkelijk leesbaar – hij maakte voor mij mijn rechten duidelijk en nadat ik het had doorgelezen, had ik geen vragen en twijfel meer. De manier waarop je dat lange en breedvoerige document van de VN tot dertig korte verklaringen hebt ingekort, sprak mij zeer aan. Het gehele originele document schrok mij af, en ik weet zeker dat er niet veel tieners bij zijn die het helemaal door gaan zitten lezen. Uit de grond van mijn hart wil ik jullie en verder iedereen bij Jongeren voor Mensenrechten bedanken voor het gemakkelijk beschikbaar stellen hiervan voor alle tieners.”
– E.B., student, St. Louis, Missouri, USA

“Door jullie opmerkelijke onderwijsmateriaal – waaronder de videoportretten van alle 30 Artikelen van de Universele Verklaring plus het onderwijsmateriaal inzake mensenrechten – en door jullie uitdagende studentenprojecten die ontworpen zijn om jongeren leiderschapsposities in hun leefomgeving te bezorgen, de Internationale Mensenrechten en het Liberia Hoofdstuk daarvan, zijn een belangrijke stem in Liberia’s onderwijsproces inzake mensenrechten.” – Regeringsfunctionaris van de Republiek Liberia

“Het Achtste District juicht het werk toe dat Jongeren voor Mensenrechten Internationaal heeft gedaan, namelijk het onderrichten en toerusten van onze jeugd zodat ze verdedigers van mensenrechten worden. De creativiteit van jullie organisatie met de verspreiding van Wat zijn Mensenrechten? boekjes in diverse talen, met muurschilderprojecten, jongerenconferenties, reizen en met opstel- en kunstwedstrijden waarmee jullie de mensenrechten naar buiten brengen, verdient absoluut alle lof. Deze opgesomde activiteiten getuigen van de toewijding van de vele vrijwilligers die onderdeel zijn van Youth for Human Rights International.” – B.C.P., Los Angeles City Gemeenteraad

“Ik heb de non-profit commercial over mensenrechten, met daarin de 30 rechten van de Universele Verklaring van de Mensenrechten en de daarmee verbonden publicaties die jullie mij hebben geleverd, opnieuw bekeken. Ik ben zeer onder de indruk van hun produktie- en communicatiekwaliteit.

Het zou mij een eer zijn voor te stellen ze als officieel onderdeel van het Mensenrechtenonderwijsprogramma van mijn land op te nemen.” – J.R-H., politicus, Democratische Republiek Oost-Timor

Klik Hier om een GRATIS
Jongeren voor Mensenrechtenonderwijspakket te bestellen >>