Mensenrechten Leerplan.

In meer dan 100 landen gebruiken leraren de studiematerialen van Jongeren voor Mensenrechten. Hiermee helpen ze kinderen van allerlei leeftijden meer te weten te komen over hun fundamentele rechten.

In 1948 riepen de Verenigde Naties alle lidstaten op de tekst van de Universele Mensenrechtenverklaring te publiceren en “ervoor te zorgen dat deze vooral wordt getoond, gelezen en verspreid, op scholen en andere onderwijskundige instellingen, zonder onderscheid op basis van de politieke situatie in landen of gebieden.”

De creatie van een wereld waar de mensenrechten bekend zijn en worden beschermd, begint met effectieve leerprogramma's die alle culturele en geografische grenzen overstijgen.

Jongeren voor Mensenrechten Internationaal vormt een hulpbron voor leraren in meer dan 100 landen. Onderwijzers, professoren en nationale regeringsleiders kunnen op een solide mensenrechtenlesplan van de YHRI rekenen, dat volkomen met hun doelen voor de culturele, economische en sociale ontwikkeling van hun regio's overeenstemt.

Mensenrechtenonderwijs behoort een fundamentele- en kernactiviteit van elk school- en universiteitsleerplan te zijn.

Door van de hulpmiddelen die door Jongeren voor Mensenrechten Internationaal worden geleverd gebruik te maken, kunnen leraren op snelle eenvoudige wijze een mensenrechtenprogramma in het lesplan opnemen.

De resultaten, zowel binnen als buiten het klaslokaal, zijn dat jongeren een beter begrip van hun mensenrechten en verantwoordelijkheden krijgen.