Jongeren voor Mensenrechten

Copyrights

Grote erkentelijkheid wordt betuigd aan de L. Ron Hubbard Library voor toestemming om selecties uit de geautoriseerde werken van L. Ron Hubbard te reproduceren.

Al het materiaal dat op deze site beschikbaar is gesteld, wordt door copyrightwetten en internationale copyrightbepalingen beschermd. Onder gezag van de auteursrechthebbende staat dit materiaal op deze Internet site, met als enig doel dat de gebruikers van deze site dit materiaal kunnen bekijken. Gebruikers zijn niet gemachtigd om dit materiaal te downloaden, elektronisch te verzenden, of het anderszins in enige vorm of op enige wijze te reproduceren. Dit geldt ook voor elektronische of mechanische dataopslag en herstelsystemen, of het vastleggen, drukken of fotokopiëren ervan.

Trademark Notice

Scientology is een dienst- en handelsmerk in het bezit van Religious Technology Center, Los Angeles, Californië, VS en wordt met diens toestemming gebruikt.

Het Youth for Human Rights International logo en het Leaders of Tomorrow Club logo zijn handelsmerken in het bezit van de International Foundation for Human Rights and Tolerance.