Mensenrechtenvoorvechters

Mohandas Karamchand Gandhi is wereldwijd erkend als een van de grootste politieke en spirituele leiders van de twintigste eeuw. Hij werd in India geëerd als de vader van het land; hij was een pionier in het praktiseren van het principe van Satyagraha, het verzet tegen tirannie door middel van massale, geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid.

Gandhi leidde landelijke campagnes tegen de armoede, zette zich in voor de rechten van vrouwen, bevorderde etnische en religieuze harmonie en streed tegen de onrechtvaardigheden van het kastenstelsel.
Hij paste op verheven wijze de principes van geweldloos burgerlijk verzet toe om India te bevrijden van de buitenlandse overheersing. Hij werd voor zijn acties vaak gevangen gezet, soms jarenlang, maar hij bereikte zijn doel in 1947 toen India onafhankelijk werd van Groot-Brittannië.

Vanwege zijn persoonlijkheid werd hij Mahatma genoemd, wat “grote ziel” betekent. Wereldleiders in burgerrechten, zoals Martin Luther King Jr. en Nelson Mandela, hebben Gandhi genoemd als een bron van inspiratie voor hun eigen strijd om gelijke rechten te verkrijgen voor hun eigen groepen.