Mensenrechten
Onderwijsprogramma’s

Kunstwedstrijden zijn een effectieve manier om een begrip van de mensenrechten tot uitdrukking te brengen.

De volgende Jongeren voor Mensenrechten onderwijsprogramma’s en activiteiten – waaronder prijsvragen, projecten, campagnes en manifestaties – inspireren jongeren en werken wereldwijd als katalysator voor mensenrechten onderwijs.

Kunst/Opstel/Gedichtenprijsvragen – Jongeren doen mee aan lokale, nationale of internationale wedstrijden inzake kunst, opstellen of gedichten die over mensenrechten gaan.

Muurschilderprojecten – Scholen en jongerengroepen werken samen aan muurschilderprojecten die over mensenrechtenboodschappen gaan.

Conferenties voor Jongeren – Nationale, internationale en cyberspace-ontmoetingen, waarbij over mensenrechten gesproken wordt, die heilzame interacties over de grenzen en culturen heen bevorderen.

Mensenrechten bewustzijnscampagnes – Het verhogen van het bewustzijn aangaande mensenrechten en tolerantie door het gebruik van de Wat zijn Mensenrechten? boekjes, naast de YHRI non-profit commercials die de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens laten zien. Onder de campagne valt ook de UNITED Music Video met zijn sterke en niet-opdringerige boodschap.

Het Mensenrechten Leerplan – YHRI heeft een onderwijsboekje ontwikkeld dat een leraar stap voor stap door het onderrichten van mensenrechten aan zijn studenten begeleidt. Deze materialen zijn ook in openbare gelegenheden en naschoolse programma's gebruikt.

Vertalingen – Om de diversiteit van de internationale YHRI-campagnes te bevorderen, is het YHRI-materiaal in 17 talen vertaald.

Internationale Campagnes – (1) YHRI World Tours probeert ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders, leiders, leraren en jongeren, te bewerkstelligen waarbij initiatieven in mensenrechtenonderwijs op alle continenten te onderrichten, wordt gepropageerd. (2) Internationale Mensenrechten Conferenties brengen jongeren van over de hele wereld bijeen om het belang van mensenrechtenonderwijs te bespreken.

Mediacampagnes – De YHRI-video's zijn wereldwijd op meer dan 4600 tv-kanalen uitgezonden. De video's zijn op tv-stations uitgezonden zoals: CNN, Dynasty TV (die van New York tot China uitzendt), ABS-CBN in Maleisië, Zenit TV in Hongarije, TV Mitel in Tsjechië, Europa 7 in Italië, Tele Mexiquense in Mexico, Chanel 51 Nova TV in Columbia, Odeon TV in Italië en nog veel meer, waarmee wereldwijd honderdduizenden mensen worden bereikt. Buiten dat de media onze YHRI-mensenrechtenboodschap door de ether uitdragen, hebben ook taxichauffeurs, theaters, winkelcentra, stadions en elektronische billboards de YHRI-video's met nog eens honderdduizenden mensen gedeeld.

Bekijk hier de non-profit commercials over mensenrechten >>

Kom hier aan de weet hoe je de YHRI-programma's kunt implementeren >>