Creatieve Wedstrijden

De bekroonde kunstwerken maken duidelijk dat mensenrechten mensen uit alle culturen verenigd.
Youth for Human Rights International (Jongeren voor Mensenrechten) heeft een wereldwijde opstelwedstrijd gelanceerd. Er werd op grootschalige en enthousiaste wijze gehoor gegeven aan deze opstelwedstrijd om de individuele mensenrechten te beschrijven. Hierdoor kreeg onze organisatie veel aandacht met ons doel een wereld te creëren waarin we, door mensenrechten onder de aandacht te brengen, met z'n allen samenwerking en vrede tot stand kunnen brengen.

Internationale, regionale en lokale wedstrijden zijn een perfecte manier om jongeren te betrekken en te onderwijzen over mensenrechten.

De volgende pagina's geven een gedetailleerd verslag over de stappen die je kunt ondernemen om deze wedstrijden te organiseren.