Wat Zijn Mensenrechten?
MENSENRECHTEN GEDEFINIEERD

In een aantal woordenboeken wordt het woord omschreven als “een privilege”, maar wanneer we het in de context van de mensenrechten gebruiken, hebben we het over iets dat veel fundamenteler is.*

Iedereen heeft recht op zekere rechten, eenvoudigweg omdat hij een mens is. Ze worden eerder "mensenrechten” dan een privilege genoemd (die naar willekeur van iemand kunnen worden ontnomen).

Het zijn “rechten” omdat ze je toestaan te zijn, te doen of te hebben. Deze rechten zijn er voor bescherming tegen mensen die je zouden kunnen schaden of pijn willen doen. Ze zijn er ook om ons te helpen met elkaar samen te werken en in vrede te leven.

Vele mensen weten al iets over hun rechten. Over het algemeen weten ze al dat ze het recht hebben op voedsel en op een veilige verblijfplaats. Ze weten ook dat ze het recht hebben te worden betaald voor het werk dat ze doen. Maar er zij nog veel meer rechten.

Als mensen de mensenrechten niet goed kennen, kan er misbruik in de vorm van discriminatie, intolerantie, onrechtvaardigheid, onderdrukking en slavernij plaatsvinden.

Om te voorzien in een algemeen begrip van wat iemands rechten zijn, werd als gevolg van de gruwelijkheden en enorme aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens getekend. Het vormt de basis voor een wereld die gebaseerd is op vrijheid, rechtvaardigheid en vrede.

Om de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens in een vereenvoudigde vorm te lezen, klik dan hier >>

  1. *. In elke studie is het belangrijk, zo niet essentieel, om de kernwoorden nader te omschrijven en te definiëren.