De Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens

16. Huwelijk en gezin. Iedere volwassene heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten, of ze nu getrouwd zijn of niet.

17. Het Recht op Eigendom. Iedereen heeft het recht om dingen in zijn bezit te hebben of te delen. Niemand mag zonder een goede reden dingen van ons afpakken.

18. Vrijheid van Denken. We hebben allemaal het recht om te geloven wat we willen geloven, om een godsdienst te hebben, of om van godsdienst te veranderen als we dat willen.

19. Vrijheid om Jezelf te Uiten. We hebben allemaal het recht onze eigen beslissingen te nemen, een eigen mening te hebben, onze mening te uiten en onze ideeën met anderen te delen.

20. Het Recht op Samenscholing. We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en om in vrede samen te werken om onze rechten te verdedigen. Niemand kan ons dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen.

21. Het Recht op Democratie. We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering van ons land. Iedere volwassene behoort kiesrecht te krijgen om zijn regeringsleiders te kiezen.

22. Sociale Zekerheid. We hebben allemaal het recht op betaalbaar onderdak, medicijnen, onderwijs, kinderzorg, genoeg geld om van te leven en medische zorg wanneer we oud of ziek zijn.

23. De rechten van de werknemer. Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen een redelijk loon en om lid te zijn van een vakbond.

24. Het recht om te spelen. Na het werk hebben we allemaal het recht op rust en ontspanning.

25. Voedsel en onderdak voor iedereen. We hebben allemaal recht op een goed leven. Moeders en kinderen, ouderen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht op zorg.

26. Het Recht op Onderwijs. Onderwijs is een recht. Basisonderwijs behoort gratis te zijn. We horen te leren over de Verenigde Naties en hoe we met andere mensen moeten omgaan. Onze ouders moeten vrij zijn in de onderwijskeuze voor kun kind.

27. Auteursrecht. Het auteursrecht is een speciale wet ter bescherming van iemands artistieke creaties en wat hij geschreven heeft; zonder je toestemming mogen anderen jouw creaties niet kopiëren. We hebben allemaal het recht op onze eigen manier van leven en om te genieten van de mooie dingen die kunst, wetenschap en onderwijs ons brengen.

28. Een Eerlijke en Vrije Wereld. Er behoort een bepaalde orde te zijn zodat we in ons eigen land en overal ter wereld allemaal van onze rechten en vrijheden kunnen genieten.

29. Verantwoordelijkheid. We hebben verplichtingen naar andere mensen toe en we behoren hun rechten en vrijheden te beschermen.

30. Niemand kan je je mensenrechten ontnemen.