De Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens

Vereenvoudigde Versie
Deze vereenvoudigde versie van de dertig Artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is met name voor jongeren opgesteld.

1. We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren. We worden allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën. We behoren allemaal gelijk behandeld te worden.

2. Discrimineer niet. Deze rechten gelden voor iedereen, ongeacht onze geschillen.

3. Het Recht op Leven. We hebben allemaal het recht op leven en te leven in vrijheid en veiligheid.

4. Geen slavernij. Niemand heeft het recht ons slaaf te maken. Wij kunnen niemand tot onze slaaf maken. 

5. Geen marteling. Niemand heeft het recht ons pijn te doen of te martelen. 

6. Je hebt rechten, waar je ook gaat. Ik ben een persoon, net als jij!

7. We Zijn Allen Gelijk Voor De Wet. De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet iedereen eerlijk behandelen. 

8. Je mensenrechten zijn beschermd door de wet. We kunnen allemaal een beroep doen op de wet wanneer we niet eerlijk behandeld worden.

9. Geen onrechtvaardige gevangenschap. Niemand heeft het recht ons zonder goede reden te arresteren en gevangen te houden, of ons het land uit te sturen.

10. Het recht op een proces. Als we moeten voorkomen, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die ons berechten mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden. 

11. We zijn Altijd Onschuldig Tenzij Schuld is Bewezen. Niemand mag van iets worden beschuldigd, totdat zijn schuld is bewezen. Wanneer mensen zeggen dat we iets verkeerds hebben gedaan hebben we het recht te laten zien dat het niet waar is. 

12. Het Recht op Privacy. Niemand mag onze goede naam proberen te schaden. Niemand heeft het recht om zomaar ons huis binnen te komen, onze brieven te openen, of ons en onze familie zonder een goede reden lastig te vallen. 

13. Vrijheid van Beweging. We hebben allemaal het recht om ons in ons eigen land vrij te bewegen en om te reizen als we dat willen.

14. Het Recht op een Veilige Plek om te Leven. Als we bang zijn dat we in ons eigen land slecht worden behandeld, hebben we het recht naar een ander land te vluchten zodat we veilig zijn.

15. Het recht op een nationaliteit. We hebben allemaal het recht om tot een land te behoren.