Jongeren voor Mensenrechten Overzicht van het internationale gebeuren in 2008

Dit is een jaar geweest van ongeëvenaarde expansie. Nu we de 60e verjaardag vieren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals uitgegeven door de Verenigde Naties, bereikt onze boodschap over de mensenrechten talloze mensen van allerlei gezindten, op alle continenten en zenden de TV stations al onze video's uit naar honderden miljoenen mensen over de hele wereld.

Het doel van Youth for Human Rights International is om jongeren te leren over mensenrechten, met name de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en ze te inspireren om waardevolle voorvechters voor tolerantie en vrede te worden.

Door de nimmer aflatende pogingen van onze duizenden vrijwilligers over de hele wereld, is het onderwijs over de mensenrechten over de hele wereld op een heel nieuw niveau aangeland.

In Sierra Leone, Ghana en Liberia hebben leerlingen deelgenomen aan een uitgebreide voorlichting over de mensenrechten en hebben daardoor de vaardigheden verkregen om reclame te maken voor de mensenrechten bij hun ouders, hun vriendjes,in de wijk waar ze woonden en bij de leiders.

In Burundi realiseerde YHRI zich dat kinderen die niet op de hoogte zijn van hun rechten, kwetsbaar zijn. De oplossing was de boodschap van de mensenrechten te presenteren aan scholen, religieuze groepen, weeshuizen en dat zelfs in die de meest afgelegen gebieden.

In India heeft YHRI in samenwerking met de Safepoint Foundation, mensenrechten onderwezen aan miljoenen mensen waarbij ze speciaal de nadruk legden op het recht dat iemand heeft op veilige medische hulp door te wijzen op de gevaren van het hergebruik van injectiespuiten.

In Bangladesh is YHRI dit jaar begonnen en leert nu hoe ze hun team moeten uitbreiden.

YHRI Congo is doorgegaan met het ontwikkelen van plannen voor hun plaatselijke mensenrechtencentrum.

YHRI Zuid-Afrika heeft duizenden jongeren geïnspireerd om te lezen wat de mensenrechten en wat hun verantwoordelijkheden zijn.

YHRI UK en YHRI Australië hebben jonge mensen geïnspireerd door middel van tekenwedstrijden en festiviteiten waarin beroemdheden in het zonnetje werden gezet. De resultaten laten zien dat het begrip over de mensenrechten duidelijk is overgekomen.

YHRI Marokko verstuurde postkaarten en maakte muurschilderingen.

YHRI Oeganda heeft concerten en workshops over mensenrechten gegeven.

In Venezuela hebben artiesten en bekende sterren het initiatief genomen en YHRI Venezuela gepromoot bij toehoorders in winkelcentra, concerten en op TV. Op deze manier hebben ze honderdduizenden fans door heel Venezuela bereikt, en zelfs nog over de grenzen heen. Hierdoor ontstond een nieuwe horizon ten aanzien van de mensenrechten, naarmate er meer en meer lessen over de mensenrechten werden gegeven.

YHRI Mexico heeft artiesten aan boord gebracht en de boodschap van de mensenrechten voor het voetlicht gebracht.

YHRI Taiwan heeft de mensenrechten letterlijk vanaf twee wielen verkondigd. Inderdaad, ze fietsten het eiland over en promootten de mensenrechten aan hoogwaardigheidsbekleders, leiders, onderwijzers en iedereen die ze maar tegenkwamen.

YHRI UK ging snel te werk met het team dat over de racebaan heen schoot en daarbij de boodschap van de mensenrechten in dorpen en door het hele land promootte. Het gerucht gaat dat ze de boodschap “Racing 4 Human Rights” volgend jaar naar een internationaal niveau brengen!

In de VS werd de voorlichting over de mensenrechten door de Major League Soccer (MLS) naar een heel nieuw niveau gebracht. De non-profit commercials van de YHRI werden door de spelers van de MLS tijdens de rust gepromoot en ondersteund, aan duizenden toeschouwers en televisiekijkers mensen.

  • In Californië heeft de YHRI een nieuw idee gelanceerd: “De antidiscriminatie” campagne.
  • YHRI Denemarken is van start gegaan met hun voetbalinitiatief met spelers uit vele landen.
  • In Zwitserland is het onderwijs over de mensenrechten op een heel nieuw niveau gekomen met hun voetballen waarop de 30 artikelen stonden geschreven van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Zo kunnen we nog verder gaan en vermelden dat er op Fiji en de omliggende eilanden les wordt gegeven in de mensenrechten, waarbij plaatselijke figuren worden afgebeeld in hun video's over de mensenrechten. Ter ere van de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties hebben YHRI vrijwilligers de boodschap van de mensenrechten aan honderdduizenden jonge mensen overgebracht. Dit gebeurde in Nederland, Indonesië, Italië, Nieuw-Zeeland, Puerto Rico, Rusland, Zweden en de VS.

Bij de YHRI tour van 2008 werd een bezoek gebracht aan Haïti, Venezuela, Marokko, Nigeria, Kenia, Egypte, Pakistan en Taiwan. Ze werden op de voet gevolgd door de media en er werden verhalen uitgewisseld met hoogwaardigheidsbekleders, overheidsfunctionarissen, wijkhoofden, jeugdgroepen en de plaatselijke bevolking Er werden nieuwe vriendschappen gesloten en samenwerkingsverbanden aangegaan om het niveau van het onderwijs in de mensenrechten tot een nieuwe hoogte te stuwen.

De topconferentie van het YHRI over de Mensenrechten die in 2008 plaats vond in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York was een groot succes. 27 jonge afgevaardigden van over de hele wereld promootten schouder aan schouder de mensenrechten voor iedereen. Religieuze leiders, volksvertegenwoordigers en hoogwaardigheidsbekleders spraken de afvaardiging en de leden toe, om aan te dringen om in elk land ter wereld onderwijs te geven over de mensenrechten. Er waren vertegenwoordigers aanwezig uit landen als Oostenrijk, Bangladesh, Canada, Ecuador, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Guyana, Hongarije, Italië, Japan, Kazachstan, Liberia en Nigeria. Onder de aanwezigen waren ook mensen uit landen als Congo, Laos en Vietnam.

De video's van YHRI waarin de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties wordt afgebeeld, blijven over de hele wereld de mensenrechten onder de aandacht brengen. De video's kwamen op TV: via CNN werden miljoenen worden bereikt; Dynasty TV die vanuit New York naar China uitzendt; ABS-CBN in Maleisië; Zenit TV in Hongarije; TV Mitel in Tsjechië; Europa 7 in Italië, Tele Mexiquense in Mexico; Chanel 51 Nova TV in Colombia; HBO Pakistan en nog vele andere stations. Hierdoor werden honderdduizenden mensen over de hele wereld bereikt. YHRI Italië promootte de YHRI video's op het nationale TV station Odeon TV. Iemand had de video van het TV station ge-upload en video's op You Tube gezet, waardoor ze overal zichtbaar waren en het logo van het TV station Odeon droegen. Daarnaast droegen de media de boodschap van YHRI over de mensenrechten de hele wereld over via taxichauffeurs, theaters, winkelcentra, sportarena's en elektronische billboards naar nog eens honderdduizenden mensen.

Ons handboek over de mensenrechten UNITED heeft leerlingen op alle continenten ter wereld bereikt. Kleine groepen jongeren en onderwijzers op grote scholen met duizenden leerlingen hebben gebruik gemaakt van de makkelijke lessen in het handboek om iets te leren over de mensenrechten en de verantwoordelijkheden die ze hebben.

Als non-profit organisatie zijn we afhankelijk van onze leden, van donaties en sponsorschappen en daarnaast nog het werk van onze toegewijde vrijwilligers die over de hele wereld hebben geholpen. Zonder jou hadden we deze geweldige resultaten niet kunnen bereiken. Speciale erkentelijkheid gaat er naar TXL Films, SLSI en de Internationale Mensenrechtenafdeling van de Scientology Kerk voor hun geweldige hulp. Ik wil mijn erkentelijkheid uitdrukken aan de Raad van Bestuur van Youth for Human Rights, onze Raad van Toezicht , Burgemeester Almog Burstein, Dr. Pouran Ameli, Professor Ian Hall, Dominee McKinney, Sheriff Lee Baca, Sheeraz Hasan en Irving Sarnoff. Wij herinneren ons ook de geweldige bijdragen van wijlen Hans Janitscheck Door jullie toewijding en jullie bijdragen hebben we onze organisatie kunnen uitbreiden en hebben we honderden miljoenen jonge mensen kunnen bereiken.

Doe ook mee aan de wereldwijde inspanning om mensenrechten aan jongeren te onderwijzen. Ga naar onze website www.youthforhumanrights.org of ga naar www.humanrights.com

Je hulp is erg nodig en wordt bijzonder gewaardeerd.

Bij het vieren van de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, lanceren we opnieuw een periode van tien jaar waarin de mensenrechten in het leerprogramma van elke school dient te worden opgenomen. Een periode van tien jaar, waarin nog eens miljoenen kinderen moet worden bijgebracht dat ze mensenrechten hebben en weten dat ze de verantwoordelijkheid hebben om hun eigen mensenrechten en die van hun vrienden te beschermen. En een periode waarin er kan worden nagedacht, geleerd, onderwezen, getekend, gezongen, gedanst en gefeest over de "Mensenrechten”!

Ik wens jullie een productief en een succesvol 2009!

Met vriendelijke groet,

Mary Shuttleworth,
Voorzitter