2009-09-09

International Human Rights Youth Summit in Las Vegas

Jongeren vertegenwoordigers van over de hele wereld kwamen samen met plaatselijke studenten en ambtenaren tijdens het Internationale Summit en Award Dinner in Las Vegas op 3 september. Het werd gehost door de American-Iranian Friendship Association en haar stichter en voorzitter,...

2009-09-05

6e Jaarlijkse Internationale Mensenrechten Conferentie

Beste vrienden,

Misbruik en verwaarlozing van kinderen komt voor in landen over de hele wereld. De statistieken worden door de Verenigde Naties, UNICEF, de Wereld Gezondheidsorganisatie en de Internationale Arbeiders Organisatie gepubliceerd. Jongeren die niet weten...

2008-09-07

Internationale Jongeren Conferentie eist dat overheden fundamentele mensenrechten implementeren

Vertegenwoordigers van jongeren uit 27 landen kwamen recentelijk in het gebouw van de Verenigde Naties in New York samen. Dit vond plaats tijdens de 5e Jaarlijkse Internationale Mensenrechten conferentie waar meer dan 1000 mensenrechtenactivisten, religieuze leiders, overheidsfunctionarissen...

2006-08-24

Human Rights Heroes Awards ceremonie op het hoofdkwartier van de VN

Afgevaardigden uit 49 landen ontmoeten diplomaten en leiders op het gebied van de mensenrechten, om mensenrechtenactivisten te huldigen en om de première bij te wonen van de 30 non-profit commercials die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens promoten.

Ambassadeurs, beambten van de Verenigde Naties en voorvechters van de mensenrechten kwamen samen met actrice Ann Archer en afgevaardigden uit 49 landen. Dit was een internationale bijeenkomst om de internationale voorvechters van mensenrechten (de human rights heroes),...