Youth for Human Rights Internationaal Jaaroverzicht 2009

Onze boodschap over de mensenrechten klinkt overal! We zijn op TV, op de radio, in de media, op het Internet, in klaslokalen, bij groepen jongeren, we staan op grote reclameborden, we zijn te zien in bioscopen en te horen in grote auditoriums in landen over de hele wereld. Om de 61e verjaardag te vieren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de Verenigde Naties, is ons team in Barbados vanochtend om 5 uur van start gegaan met onze Internationale Wandeling voor Mensenrechten. Zij werden gevolgd door teams uit landen als Oostenrijk, Canada, Denemarken, Frankrijk, Slowakije, Somalië, Engeland en de VS. Er werden meer dan zestig wandelingen en bijeenkomsten gehouden om het bewustzijn van mensen ten aanzien van de dertig mensenrechten die iedereen op deze wereld heeft, te verhogen. Per post en via e-mail kwamen er tekeningen en opstellen binnen uit landen als Kenia, de Filippijnen, Zuid-Korea, de VS en vele anderen. Kinderen van amper 10 jaar oud schetsten het concept van mensenrechten op een unieke en kostelijke wijze.

Het doel van Youth for Human Right International is om jongeren voor te lichten over mensenrechten, met name de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en ze te inspireren om waardevolle voorvechters voor tolerantie en vrede te worden.

Door de uitgave van onze laatste video, Het Verhaal over de Mensenrechten, komt onze campagne in een totaal nieuwe fase terecht. Dit soort video geeft ons een eenvoudig te begrijpen indruk van de geschiedenis van mensenrechten, van lang geleden tot aan nu.

In ons nieuwe onderwijspakket zitten ook een handleiding voor onderwijzers, video's, posters en boekjes voor de leerlingen. Dank zij één van onze genereuze sponsors kunnen we onderwijzers nu, voor een beperkte tijd, gratis zo'n pakket geven. We kunnen deze pakketten versturen naar alle mogelijke plaatsen ter wereld!

Onze toegewijde teams van vrijwilligers nemen nog steeds in aantal toe, en ze krijgen hoe langer hoe meer contacten in hun omgeving, waardoor het bewustzijn ten aanzien van mensenrechten en verantwoordelijkheden toeneemt. Door middel van kleine bijeenkomsten in klaslokalen, grote campagnes op sportvelden, concerten, conferenties, rap-evenementen, tekenen en debatteren ontwikkelt de campagne zich verder met een steeds toenemend aantal deelnemers.

Geïnspireerd door de promotie van YHRI en het raceteam uit Engeland dat bezig is met een“Race 4 Human Rights,” neemt Canada nu ook deel aan die race met hun eigen YHRI auto en maken ze met hoge snelheid promotie voor mensenrechten. Nu beperkt hun campagne zich niet enkel tot Europa strekt zich ook uit maar ook naar Zuid-Amerika!

We stappen in de voetsporen van Mahatma Ghandi en zijn zelf de verandering die we willen zien. Nu onze teams zich ook begeven in onder andere India, Sri Lanka en Bangladesh, heeft onze campagne zich zelfs uitgestrekt tot het zuiden van Azië.

Ook leefgemeenschappen van Aboriginals in Australië verspreiden het woord. Ze hebben hun eigen YHRI logo samengesteld en onderwijzen zowel jonge als oude mensen in de steden, dorpen en de ver afgelegen plaatsen.

In samenwerking met de Afrika Foundation for Human Rights and Tolerance maken we geweldige vooruitgang in Zuid-Afrika en andere landen in Afrika. In Kenia hebben we nu een lokale versie van ons boekje Wat zijn Mensenrechten? compleet met afbeeldingen uit die omgeving.

Leerlingen in Ghana, Liberia, Sierra Leone en Togo hebben deelgenomen aan het Leiderschapsproject voor de Mensenrechten van YHRI Afrika. Ze hebben research gepleegd, veel schrijfwerk verricht, video's gemaakt en gaven indrukwekkende toespraken voor hun vrienden, in hun leefomgeving, voor de media en voor plaatselijke leiders.

De burgemeester van Los Angeles heeft ons zesde Jaarlijkse Dag van Jongeren voor Mensenrechten officieel bekrachtigd voor de stad Los Angeles. De burgemeesters van Arcadia, Burbank, Clearwater, Santa Clarita en Tampa hebben voor hun steden ook de Jaarlijkse Dag van Jongeren voor Mensenrechten officieel bekrachtigd, om jonge mensen in hun kiesdistrict ook iets bij te brengen over mensenrechten.

Las Vegas was de thuishaven voor ons wereldwijde topoverleg over mensenrechten, dat royaal werd gesponsord door de American-Iranian Friendship Association. De burgemeester van Las Vegas en een belangrijke overheidsfunctionaris van de Verenigde Naties heetten onze jonge afgevaardigden welkom. Deze afgevaardigden kwamen uit Bangladesh, Frankrijk, Duitsland Georgië, Kirgizië, Marokko en Taiwan.

In winkelcentra en zelfs op marktpleinen verzamelden onze teams handtekeningen en vroegen ze leiders om de tekst van de UVRM te publiceren en “ervoor te zorgen dat die wordt verspreid, getoond, gelezen en uiteengezet op scholen en andere onderwijskundige instellingen, ongeacht de politieke toestand van een land of gebied”, zoals besloten werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in December 1948.

Onze zesde Internationale topconferentie over de Mensenrechten werd gehouden in Genève, de thuishaven van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Afgevaardigden uit landen als Congo, Italië, Nepal, Nigeria, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Zwitserland en een lid van de plaatselijke Vietnamese gemeenschap bespraken de mensenrechten en het belang van onderwijs op dit vlak. De leden van ons team werden al gauw geprezen, gesteund en aangemoedigd door functionarissen van de VN, Ambassadeurs, religieuze leiders en leiders van verschillende gemeenschappen.

Tijdens de wereldtournee in 2009 bezochten we landen als Argentinië, Australië, Barbados, Colombia, Jordanië, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika, Zwitserland, Timor-Leste, Oeganda en de VS. We hebben met jongeren gesproken in scholen, buurtcentra en weeshuizen. Er werden ook bijeenkomsten georganiseerd om onderwijs te promoten over de mensenrechten, waaraan werd deelgenomen door staatshoofden, diplomaten, overheidsfunctionarissen, religieuze leiders en de leiders van verschillende gemeenschappen. Daarnaast hebben we ook bijeenkomsten gehouden voor lokale bevolkingsgroepen.

Miljoenen mensen hebben kennis opgedaan over de mensenrechten terwijl ze lekker thuis of op hun kantoor zaten of in een restaurant, of ze hoorden het via de radio, de TV of het Internet. Het aantal bezoekers op de sites van YHRI is enorm gestegen. Ze bezoeken de sites behoorlijk lang, bekijken dan video's, komen meer te weten over mensenrechten en wat ze zijn en hoe ze zich kunnen aansluiten bij onze teams. En nu kunnen onderwijzers, door toedoen van een royaal gebaar van onze sponsors, gedurende een beperkte tijd een gratis onderwijzerspakket bestellen, gewoon door eenvoudig te klikken op onze website.

Ik wil hierbij mijn dank uitspreken aan de bestuursleden en de adviseurs van Youth for Human Right International en ook aan burgemeester Almog Burstein, Dr. Pouran Ameli, Professor Ian Hall, Dominee McKinney, Sheriff Leroy Baca, Sheeraz Hasan en Irving Sarnoff. Speciale erkenning gaat uit naar de afdeling mensenrechten van de Internationale Scientology Kerk voor hun geweldige steun. Bedankt voor jullie zorg en jullie steun! Al onze vrijwilligers, donors, sponsors, medewerkers en supporters zijn helden, omdat zij deze belangrijke boodschap naar de wereld hebben gebracht en een goede aanzet hebben gegeven tot onze enorme wereldwijde expansie.

Spoor je gezinsleden en je vrienden aan om ook deel te nemen aan de wereldwijde beweging voor onderwijs over mensenrechten, op www.youthforhumanrights.org of ga naar www.humanrights.com. Als non-profit organisatie zijn we, naast het werk van onze toegewijde vrijwilligers die ons wereldwijd helpen, afhankelijk van jullie lidmaatschappen, genereuze donaties en sponsoring. Je kunt ook meer te weten komen over onze verschillende niveaus van sponsoring. De vraag is niet wat het kost om mensenrechten te onderwijzen, maar wat het kost als het niet gebeurt.

Zonder jou hadden we deze geweldige resultaten niet kunnen bereiken. Je hulp is hard nodig en wordt bijzonder gewaardeerd. Met jouw hulp en door deze Youth for Human Rights campagnes is het heel makkelijk om les te geven in mensenrechten!

Ik wens jullie een prachtig en productief 2010 toe!

Met vriendelijke groet,

Mary Shuttleworth
Woordvoerster