De geschiedenis van Youth for Human Rights International

Youth for Human Rights International bereikt jongeren overal ter wereld, waar ze zich ook bevinden; of het nu op school in de collegebanken of gewoon thuis is.
Over Mensenhandel

YHRI wist succesvol aandacht te vestigen op de problemen die de handel in mensen veroorzaakt. Het wordt ook wel "moderne slavernij" genoemd, een misdadige praktijk die naar schatting zo'n 27 miljoen mensen ter wereld treft, voornamelijk vrouwen en kinderen. Sinds 2003 heeft YHRI een aantal seminars en Ronde tafel discussies gehouden over mensenhandel, waaronder eentje in Los Angeles die werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van het Amerikaanse Departement van Justitie. In Cape Coast, Ghana werd ook een seminar gegeven, op precies dezelfde plek waar twee eeuwen geleden honderden Afrikanen in smerige kerkers werden samengepakt om als slaaf naar Amerika en Europa getransporteerd te worden.

YHRI en hun Partners in het Gevecht voor Mensenrechten

YHRI is een onafhankelijke en seculiere organisatie zonder winstoogmerk, dat geregistreerd staat in de Verenigde Staten. YHRI gaat samenwerkingsverbanden aan met gelijkgestemde seculiere en religieuze organisaties om internationaal te kunnen uitbreiden. Zodoende heeft het over de afgelopen jaren met vele organisaties samengewerkt ( klik hier om meer te weten te komen over de organisaties waar YHRI mee samenwerkt).

Door het succes van de verschillende YHRI campagnes beginnen overheden nu het programma van YHRI op te nemen in hun overheidsprogramma's. De Nationale Commissie voor de Rechten van de Mens in Mexico en Nieuw-Zeeland hebben de programma's ingevoerd en zij beschouwen ze als een waardevol middel om de schendingen van mensenrechten onder hun jongeren aan te pakken.

YHRI wil in het bijzonder de afdeling van Mensenrechten van de Scientology Kerk Internationaal bedanken, die hulp van onschatbare waarde heeft verleend bij het produceren en publiceren van veel van onze educatieve materialen en geholpen heeft met het verspreiden van de materialen. Verder heeft zij YHRI geholpen met het organiseren van voorlichtingsevenementen.