De geschiedenis van Youth for Human Rights International

De stoere award winnende muziekvideo UNITED van YHRI.
Wereldtournees worden jaarlijks terugkerende evenementen

De YHRI Educatieve Wereldtournee werd in 2005 opgevolgd door een UNITED wereldtournee vanwege het uitkomen van de UNITED muziekvideo en de daarmee gepaard gaande uitgave van UNITED Wat Zijn Mensenrechten? Dit is een boekje over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat speciaal werd ontwikkeld voor jonge lezers. De tournee ging in Los Angeles van start en ging daarna naar Zuid-Amerika en Afrika. Daarna bezocht het een jeugdconferentie in Nieuw Delhi, India. Daar presenteerde de voormalige voorzitter van India, K. R. Narayanan de Hindi vertaling van Wat Zijn Mensenrechten? (Het boekje is nu verkrijgbaar in 17 talen.)

Youth for Human Rights International begon in 2006 haar derde wereldtournee om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te promoten, als onderdeel van een plan om onderwijs in de mensenrechten wereldwijd aan te sporen. De tournee bestond uit 30 evenementen – elk van deze 30 presenteerde één van de korte video's die door YHRI werden geproduceerd en informatie gaven over mensenrechten. De tournee trok door steden in Amerika, Canada, Engeland, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Oekraïne, Turkije, De Verenigde Arabische Emiraten, Sri Lanka, Singapore, Zuid-Korea, De Filippijnen, Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji.

Omdat het ondertussen een jaarlijks project was geworden om steeds meer jongeren te bereiken, reisde de YHRI Wereldtournee in 2007 nogmaals de wereld rond. In 2008 bezocht de tournee Haïti, Venezuela, Marokko, Nigeria, Kenia, Egypte, Pakistan en Taiwan. De media deed verslag van de vele ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders, ambtenaren, religieuze leiders, en mensen die op lokaal niveau actie ondernemen. Er werden nieuwe vrienden gemaakt en nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed om het onderwijs in mensenrechten op een nog hoger niveau te krijgen.

Deze wereldtournees zijn onderdeel van een programma dat jaarlijks miljoenen bereikt, zowel door veel directe ontmoetingen als door uitvoerige aandacht van de media voor de activiteiten van YHRI

Internationale Conferenties

In navolging van elke wereldtournee heeft YHRI conferenties gehouden waarbij jongerenafgevaardigden uit de hele wereld bij elkaar komen om lokale aangelegenheden te bespreken. Verder wordt besproken welke rol voorlichting over mensenrechten speelt bij het teweegbrengen van tolerantie en vrede. De conferenties hebben onder andere plaatsgevonden in Los Angeles, Genève, en op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Tijdens de conferenties worden de meest uitzonderlijke prestaties van de leden ter sprake gebracht en bevestigd. Dit inspireert anderen om zich met nog meer enthousiasme in te zetten voor het bekendmaken van mensenrechten.

YHRI heeft momenteel honderden vestigingen en groepen over de hele wereld. Verder worden er voorlichtingscampagnes georganiseerd in landen zo divers als Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Ghana, Guyana, India, Italië, Japan, Liberia, Mexico, Marokko, Puerto Rico, Sierra Leonne, Zuid-Afrika en Zimbabwe.