Youth for Human Rights International Wereldtournee 2008: Het creëren van een renaissance voor mensenrechten

2008 was het jaar van het vijfde Wereldtournee van Mary Shuttleworth, Voorzitster van Youth for Human Rights International. Zij heeft deze zomer meer dan 60.000 km gereisd, naar het Caraïbisch gebied, dan door Afrika en Azië en weer terug naar Los Angeles.

Dit jaar hebben we met meer nationale regeringen contact gehad dan ooit te voren, inclusief functionarissen uit Haïti, Nigeria, Kenia, Egypte, Venezuela, Marokko, Pakistan en Taiwan, maar ook met leidinggevenden van verscheidene nationale televisiezenders.

In Haïti, haar eerste bestemming, heeft mevrouw Shuttleworth functionarissen van verschillende overheidsinstanties gesproken. Mr. Aviol Fleurant, Haïtiaans jurist en stichter van de National Academy of Human Rights nam ook deel aan deze besprekingen. De aanwezige functionarissen reageerden zeer positief op de bijeenkomst. Ze beloofden hun plannen uit te breiden en mensenrechten op grote schaal in het land bekend te maken.

Het hoogtepunt van het bezoek van mevrouw Shuttleworth aan Marokko was de grootse opening van het nieuwe plaatselijke hoofdkantoor van Youth for Human Rights International, gevestigd in een nieuw kantoorgebouw in de binnenstad van Casablanca.

In Nigeria sprak mevrouw Shuttleworth met het hoofd van een overheidsinstelling. Deze gesprekken werden opgevolgd met een speciale presentatie aan hogere functionarissen uit een tal van overheidsinstellingen. Mevrouw Shuttleworth's gastvrouw namens de regering had ook TV-interviews geregeld die op de Nigeriaanse televisie werden uitgezonden.

Functionarissen van de Verenigde Naties in Kenia, alsook nationale overheidsfunctionarissen en een militaire commandant, vroegen om Youth for Human Rights International lesmaterialen om ze onmiddellijk in hun leerprogramma’s op te kunnen nemen. De materialen zijn aangevraagd om aan het publiek uit te delen alsook voor speciale doeleinden, zoals lesmateriaal voor voormalige slachtoffers van mensenhandel om ze te onderwijzen in hun mensenrechten.

Een hoogtepunt van het bezoek van Mary Shuttleworth was haar verschijning op de nationale televisie als gast van de talkshow "Good Morning Kenia".

Buitenlandse functionarissen namen extra moeite om naar Egypte te reizen om Mary Shuttleworth te kunnen spreken. Een functionaris vloog in vanuit Genève, Zwitserland, terwijl een ander uit Darfur per helikopter aankwam.

In de agenda van mevrouw Shuttleworth voor Taiwan was ook plaats voor besprekingen met vice-president Victor Siew en andere functionarissen, maar ook voor presentaties aan studenten en leerkrachten.

Net als altijd, bezocht mevrouw Shuttleworth bij elke bestemming tijdens haar Wereldtournee kinderen op diverse plaatsen, zoals op scholen, weeshuizen, ziekenhuizen en universiteiten.

Het doel van de tour van Youth for Human Rights International was het inspireren van topambtenaren, gemeenschapsleiders, leerkrachten, jeugdorganisaties en media over de hele wereld om onderwijs in mensenrechten tot deel van de opvoeding van elk schoolkind te maken en daarbij werkelijk een renaissance voor mensenrechten tot stand te brengen.