International Human Rights Youth Summit in Las Vegas

Jongeren vertegenwoordigers van over de hele wereld kwamen samen met plaatselijke studenten en ambtenaren tijdens het Internationale Summit en Award Dinner in Las Vegas op 3 september. Het werd gehost door de American-Iranian Friendship Association en haar stichter en voorzitter, Dr. Pouran Ameli. De bijeenkomst werd bijgewoond door twintig jongeren die landen als Frankrijk, Duitsland, Iran, Japan, Kirgizië en de Verenigde Staten vertegenwoordigden. Iedereen had een sjerp met de naam van zijn land erop en droeg de vlag van zijn land.

De doelstelling van Youth for Human Rights International is om jongeren te leren over mensenrechten, met name de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en ze te inspireren om voorvechters voor tolerantie en vrede te worden.

De heer Shahid Husain, speciale adviseur van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties van de Speciale Eenheid voor Zuid-Zuid samenwerking vloog in vanuit New York voor de bijeenkomst. Tijdens zijn toespraak bedankte hij het leiderschap en moedigde hij mensenrechtenonderwijs aan.

Burgemeester Goodman bedankte Youth for Human Rights International met haar onderwijsinspanningen. Dr. Pouran Ameli gaf hem de Outstanding Leadership Award.

Stichter en Voorzitster van Youth for Human Rights International, Dr. Mary Shuttleworth, gaf Dr. Ameli een Lifetime of Service Award ter erkenning van haar onverbiddelijke werk om mensenrechten na te streven, met name bij vrouwen en kinderen.

Deanie Wloded, eigenaar van Opening Minds in Phoenix, gaf de Summit Workshop aan de vertegenwoordigers. Hieronder waren verschillende leden van de AYUSA Global Youth Exchange alsook plaatselijke leerlingen. Ze bekeken de bekroonde UNITED video, die een anti-pest boodschap overbrengt en de nieuwe opvoedkundige film, Het Verhaal over de Mensenrechten. Ook de spotjes van Youth for Human Rights die de dertig artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties laten zien werden getoond om een nieuw bewustzijn van mensenrechten teweeg te brengen.

Onder de aanwezige leden van de Las Vegas business education en religieuze gemeenschap bevonden zich onder andere Ross en Judy Abbasi van Champions Realty, die de locatie van de workshop aan hadden geboden. Professor Razmik Hakopian en zijn getalenteerde muziekleerlingen vermaakten het publiek met meerdere solo optredens. De jongerenvertegenwoordigers deelden hun ervaringen en wat ze al over mensenrechten en verantwoordelijkheden geleerd hadden.