Internationale Jongeren Conferentie eist dat overheden fundamentele mensenrechten implementeren

Vertegenwoordigers van jongeren uit 27 landen kwamen recentelijk in het gebouw van de Verenigde Naties in New York samen. Dit vond plaats tijdens de 5e Jaarlijkse Internationale Mensenrechten conferentie waar meer dan 1000 mensenrechtenactivisten, religieuze leiders, overheidsfunctionarissen en artiesten aan deelnamen.

De conferentie werd gesponsord door Youth for Human Rights International (YHRI) en de Internationale Mensenrechtenafdeling van de Scientology Kerk. De conferentie bestond uit een serie van evenementen die allemaal bedoeld waren om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties wereldwijd geïmplementeerd te krijgen. Daarnaast werd ook de 60e verjaardag van de Verklaring gevierd.

“In Afrika en andere landen zijn er meer dan 300.000 kinderen als kindsoldaat betrokken bij gewapende conflicten. Elk jaar worden er 800.000 kinderen verhandeld, waarbij de internationale sextslavenhandel een van de meest lucratieve zwarte markten is ter wereld. Je hoeft alleen het nieuws maar te lezen om de noodzaak van het opvolgen van de Declaratie te begrijpen”, zei Tracie Morrow, de coördinatrice van het mensenrechtenprogramma voor jongeren van de Internationale Scientology Kerk.

De conferentie begon op 5 september in de Conferentie ruimte nr. 1 van de Verenigde Naties. Een afgeladen zaal ontdekte wat men kan doen aan schendingen van mensenrechten en om gerechtigheid en eerlijkheid in de wereld te bereiken.

Actrice Anne Archer, mensenrechtenactivist, zat een panel van experts en hoogwaardigheidsbekleders op het gebied van mensenrechten voor.

Jack Healey, voormalig voorzitter van Amnesty International USA, sprak met de afgevaardigden en vertelde ze dat ze geen geduld zouden moeten hebben met een regering die er niet in slaagt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens na te leven en dat ze de verklaring zelfs in paspoorten moeten afdrukken.

Ford Roosevelt, kleinzoon van ontwerper van de Universele Verklaring, Eleanor Roosevelt, legde uit hoe de verklaring resulteerde uit de waardering en respect van Mevr. Roosevelt voor de verschillen tussen mensen en welk belang zij hechtte aan wederzijds respect in menselijke relaties.

De inspanning van Youth for Human Rights International werden toejuicht door ambassadeur Nathaniel Barnes van de missie van Liberia voor de Verenigde Naties en mevr. Lila Ratsifandrihamanana, de ambassadrice en permanente waarneemster van het missie van de Afrikaanse Unie voor de VN.

Dit werd gevolgd door een galadiner, educatieve workshops, en een Interfaith Service die aandacht besteedde aan sprekers afkomstig uit alle religies. Op de vooravond van de opening van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, keerden de afgevaardigden huiswaarts om hun plannen uit te voeren en anderen over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor te lichten.

“Ik geloof dat we ons KUNNEN richten op dit gemeenschappelijke doel en SAMEN kunnen komen om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te implementeren en tegelijkertijd onze verschillen kunnen respecteren. In de 21e eeuw zou onze vooruitgang op het gebied van de mensenrechten groter moeten zijn dan onze grootste verwachtingen van de technologische vooruitgang. Onze kinderen verdienen de beste toekomst die wij hen kunnen bieden”, zei de voorzitter van YHRI Dr. Mary Shuttleworth.