Comité voor de Rechten van het kind ziet onderwijs in mensenrechten als een topprioriteit

Met een geschatte 1,2 miljoen kinderen die elk jaar voor uitbuiting op de arbeidsmarkt of seksuele slavernij verhandeld worden en meer dan 300.000 kindsoldaten, sommige zo jong als 8 jaar, en 115 miljoen kinderen van zes tot twaalf jaar die geen enkele onderwijs krijgen, moet de internationale gemeenschap een stuk slagvaardiger worden bij het waarborgen van de fundamentele mensenrechten waar kinderen recht op hebben. Door de erkenning van deze behoefte, nam de Verenigde Naties het verdrag voor de Rechten van het Kind in november 1989 aan, en richtte in 1991 een Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties op die onder de Commissie voor de Mensenrechten in Genève viel om de invoering van het verdrag in de gaten te houden.

Om dit jaar kinderen een stem in hun eigen toekomst te geven, besloot de commissie om zijn jaarlijkse "Dag van de algemene discussie" op 15 september 2006 te besteden aan het onderwerp "Spreek, Doe mee en Beslis: Het recht van het kind om gehoord te worden" en waar drieëndertig kinderen en tieners werden uitgenodigd.

En zo kwam het dat Angelo Kreuzberger, woordvoerder van de Oostenrijkse afdeling van Jongeren voor Mensenrechten, aankwam bij het Palais Wilson, de zetel van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Genève.

Hij gaf zijn presentatie aan 200 leden van het Comité, NGO vertegenwoordigers (een organisatie die niet van de overheid is) en andere woordvoerders voor jongeren die deelnamen aan het programma.

Angelo's boodschap was eenvoudig: Als we echt willen dat kinderen aanspraak gaan maken op hun rechten, moet de eerste stap onderwijs zijn, omdat niemand iets kan krijgen wat hij of zij niet begrijpt.

Sinds de oprichting in 2001, heeft Jongeren voor Mensenrechten gewerkt om het onderwijs over universele mensenrechten voor jongeren over de hele wereld in te voeren, geïnspireerd door de verklaring van L. Ron Hubbard: "Maak van mensenrechten een feit geen idealistische droom." En om dit mogelijk te maken, ontwikkelen ze lesmateriaal om jongeren te helpen te begrijpen wat hun rechten en plichten zijn.

Als onderdeel van dit programma, heeft Jongeren voor Mensenrechten in samenwerking met de Afdeling Mensenrechten van de Church of Scientology International dit jaar dertig non-profit commercials gemaakt. Elke filmpje is minder dan een minuut lang, en elk ervan illustreert een van de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het hoogtepunt van Angelo's toespraak was zijn presentatie van een aantal van deze films, die werden gemaakt als non-profit commercials om uitgezonden te worden op televisie.

Maar ook al gelooft Angelo in de waarde van deze non-profit commercials, die overigens in 17 talen beschikbaar zijn gesteld, was hij blij verrast over hoe goed ze werden ontvangen door de aanwezigen.

Na zijn toespraak, is hij niet alleen door afgevaardigden uit talrijke landen-, de jeugdorganisaties en NGO's aangesproken die deze filmpjes wilden gebruiken in hun eigen programma's, maar besloten de rapporteurs (die zijn aangewezen om te rapporteren over De bevindingen van de Commissie) aan het einde van de jaarlijkse "Dag van de algemene discussie" het onderwijs in mensenrechten als hoogste prioriteit te aanvaarden.

Voor meer informatie over Jongeren voor Mensenrechten en hun onderwijsmateriaal, of om de non-profit commercials online te bekijken, bezoek www.youthforhumanrights.org

Jongeren voor Mensenrechten en de afdeling Mensenrechten van de Church of Scientology International hebben een dertigtal non-profit commercials in zeventien talen om mensen uit alle leeftijden in te lichten over hun mensenrechten en verantwoordelijkheden. Klik hier om de non-profit commercials te bekijken