De 80 dagen van de Jongeren voor Mensenrechten Wereldtournee loopt ten Einde

De 80 dagen tournee houdt ter ere van de Verenigde Naties het "Het Internationale Jaar van Jongeren” om aandacht te vragen voor de wijdverspreide misbruik van de mensenrechten van kinderen

Volgens het rapport van UNICEF hebben 40 miljoen kinderen beneden de 15 jaar aan mishandeling en verwaarlozing te lijden, terwijl het Nationale Comité om Kindermishandeling tegen te gaan, elk jaar 3 miljoen meldingen binnenkrijgt van kindermishandeling en verwaarlozing. In het licht van deze statistieken over het misbruik van de mensenrechten van kinderen, is het niet meer dan gepast dat de Verenigde Naties 2010 als het Internationale Jaar van de Jongeren heeft afgekondigd. Dr. Dr. Mary Shuttleworth van Youth for Human Rights International (YHRI) voltooide vrij recentelijk haar jaarlijkse wereldtournee om een gepast antwoord te geven op de wereldwijde mishandeling van jongeren. Dit was haar zevende wereldtournee die ze opnieuw in 80 volbracht. Deze tour is gericht op voorlichting en het promoten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens om deze aan tienduizenden kinderen en ambtenaren te presenteren.

Volgens UNICEF worden er jaarlijks wereldwijd zo'n 1.2 miljoen kinderen illegaal de grens over gesmokkeld. Deze kinderen worden verkocht als goedkope hulpjes en worden gedwongen tot het verrichten van onmenselijke arbeid, krijgen geen onderwijs en worden van hun kinderjaren beroofd. De reden dat YHRI zich op voorlichting richt, is dat kinderen die hun mensenrechten niet kennen, kwetsbaar zijn en gemakkelijk ten prooi vallen aan mensen met kwade bedoelingen.

Dr. Shurrelworth zei: "Nadat de Verenigde Naties het jaar 2010 had afgekondigd als het jaar voor de jongeren, begreep ik dat onze programma's om kinderen te bereiken om hen over hun mensenrechten te leren groter dan ooit moesten worden". De toet ging naar Mexico, Guatamala, Panama, Ecuador, Brazilië, Zuid-Afrika, Swaziland, Portugal, Sardinië, Sicilië, Griekenland, Taiwan, Japan, Hawaï en Los Angeles.

Het YHRI Wereldtournee van 2010 wist 10 duizenden studenten ambtenaren, juristen, ordehandhavers, leraren, sociale raadslieden en religieuze leiders te bereiken. De media zond het bericht van mensenrechten voorlichting daarnaast nog eens naar miljoenen mensen uit.