Youth For Human Rights International Wereldtournee 2009

Waar beginnen mensenrechten eigenlijk?

“Op alle plekken dichtbij huis – zó dichtbij en zó klein dat ze op geen enkele landkaart te vinden zijn. Toch is dat de wereld van de individuele persoon; de buurt waarin hij woont, de school of universiteit waar hij naar toe gaat, de fabriek, het bedrijf of kantoor waar hij werkt. Dat zijn de plekken waar elke man, vrouw en kind gelijke gerechtigheid, gelijke kansen en een gelijke behandeling zonder discriminatie nastreven. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, dan stellen ze ergens anders ook weinig voor.” – Mevr. Eleanor Roosevelt

Ter ere van het 60-jarige jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties zullen we de wereld rond gaan tijdens onze zesde jaarlijkse Wereldtournee. Daarmee vieren we het buitengewone werk dat gedaan is. En daarnaast mensen te inspireren om de verklaring te verspreiden, promoten en dit belangerijke document te lezen in onderwijsinstellingen over de hele wereld.

De doelstelling van Youth for Human Rights International is om jongeren te leren over mensenrechten – met name de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – en ze te inspireren om voorvechters voor tolerantie en vrede te worden.

De YHRI Wereldtournees van 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 reisde door meer dan 70 landen om onze lesprogramma's over mensenrechten te presenteren aan staatshoofden, leiders en onderwijskundigen alsook aan jongeren in universiteiten, scholen, ziekenhuizen, jeugdgevangenissen en weeshuizen.

De YHRI Wereldtournee van 2008 ging langs Haïti, Venezuela, Marokko, Nigeria, Kenia, Egypte, Pakistan en Taiwan. De media volgde het en verspreidde verhalen van bezoeken aan hoogwaardigheidsbekleders, functionarissen, religieuze leiders, ambtenaren en jongeren. Nieuwe vrienden werden gemaakt en nieuwe samenwerkingen werden gevormd om mensenrechtenonderwijs naar een hoger niveau te brengen.

Deze Wereldtournees hebben al invloed gehad op de levens van miljoenen mensen, zowel via directe ontmoetingen als via media aandacht voor onze activiteiten. YHRI heeft op het moment meer dan 180 afdelingen en groepen over de hele wereld en doorlopende YRHI onderwijsprojecten in een diversiteit aan landen, zoals Australië, Canada, Denemarken, Guyana, India, Japan, Marokko, Puerto Rico, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Het is dus tijd om te vieren wat we bereikt hebben maar ook om sterker te worden voor wat we nog moeten doen.

De YHRI Wereldtournee 2009 zal langs Argentinië, Australië, Barbados, Colombia, Jordanië, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika, Zwitserland, Oost-Timor, Oeganda en de VS gaan. Ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders en leiders, alsook maatschappelijke evenementen zullen in elk land gehouden worden. Daarnaast zullen onze activiteiten gefilmd worden en gefotografeerd worden om de tournee verder promotie te kunnen promoten.