Wereld Educatie Tournee 2007

Het YRHI Wereldtournee 2007 kwam terug in Los Angeles op 12 juni, maar toen begin het werk nog maar net. Met alle nieuwe contacten, nieuwe samenwerkingsverbanden en intentieverklaringen om samen te gaan werken maken we momenteel een sterke groei door!

Het doel van Youth for Human Rights International is om jongeren te leren over mensenrechten, met name de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en ze te inspireren om waardevolle voorvechters van tolerantie en vrede te worden.

De tour reisde door Indonesië, Zuid-Afrika, Congo, Kenia, Marokko, Spanje, Italië, Duitsland, Engeland, Puerto Rico en langs zeven plaatsen in de VS. De reis was volgeboekt met afspraken, interviews met de media en evenementen om het belang van mensenrechtenonderwijs te promoten. Hier volgt een opsomming van de opmerkelijkste ontmoetingen:

Indonesië

We bezochten enkele van de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders van het Ministerie van Justitie en Mensenrechten en andere leiders op het gebied van de mensenrechten, onderwijs en jeugdwerk.

De Minister van Justitie en Mensenrechten stond aan het hoofd van een groep van overheidsbeambten die zich bij ons aansloten tijdens een tour door een jeugdgevangenis waar ons mensenrechtenprogramma wordt gegeven.

We lieten ook onze spotjes zien aan kinderen uit een plaatselijk weeshuis.

Op de laatste dag hielden we twee seminars op het Ministerie van Justitie en Mensenrechten. Onze activiteiten haalden regelmatig de pers, waaronder de nationale televisie.

De Democratische Republiek Congo

Onze gastheer was Yeka Futy, Directeur van ASSECA (Association Essonne au Coeur de l’Afrique). Afspraken met de nationale overheid en militaire leiders en presentaties van onze spotjes op scholen en in een weeshuis volgden. Tijdens een van de evenementen namen 2000 kinderen deel aan een bijeenkomst georganiseerd door YHRI

Kenia

Onze activiteiten in Kenia begonnen bij een conferentie die georganiseerd was door de Africa Region of the Scouts. Over deze conferentie werd geschreven op de nieuwssectie van de internationale website van de scouting: scout.org, onder de kop "Africa Scout Regional Office (ARO) ondersteunt mensenrechten initiatief". Tijdens haar welkomsttoespraak vertelde de regionale voorzitter Rubina Haroon opnieuw over het lijden waar Afrika als continent onder gebukt gaat. Daarom pleitte zij voor een samenwerking tussen verschillende organisaties en bewegingen om zo een wereld te creëren waarin mensenrechten gerespecteerd worden.

We hielden een conferentie met leiders van een wereldwijd project voor jongeren op het kantoor van de Verenigde Naties in Nairobi om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. We gaven onze presentatie van de mensenrechten aan kinderen van een plaatselijk weeshuis.

Marokko

In Marokko, werden we ontvangen door de vice-voorzitter van de Chamber of Counsellors of Parliament, Ahmed El Kadiri en professor Abdellah Mechnoune. We hebben mensen van de provinciale en nationale overheid ontmoet. Het YHRI programma werd getoond op scholen, in een weeshuis en aan een organisatie die gratis hartoperaties geeft aan kinderen.

Londen

Tijdens ons bezoek aan Londen bezochten we onder andere de leden van het Youth Team aan het Secretariat of the Commonwealth of Nations en het hoofdkwartier van de Girl Scouts.

Puerto Rico

In Puerto Rico werden we ontvangen door de First Lady en door de Staatssecretaris van het Departement voor Familieaangelegenheden. Onze spotjes werden dertig dagen lang getoond op de televisie van Puerto Rico. Onze vertegenwoordiger uit Puerto Rico had een samenwerking opgezet en geregeld dat onze clips in meer dan 100 wachtruimtes van overheidsgebouwen werden getoond.

New York

Ons bezoek aan de Verenigde Naties in New York bestond onder andere uit een ontmoeting met de Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict en de Angolese Missie aan de VN. We ontmoetten ook vertegenwoordigers van de NAACP.

Tijdens ons bezoek aan New York ontving Taron Lexton, regisseur van de dertig mensenrechtenspotjes, de “Award of Excellence” van de UN Society of Writers. Hij is de eerste filmmaker en de jongste die ooit deze prijs kreeg.

Andere activiteiten waren onder andere een jongerenbijeenkomst in Berlijn en Los Gatos en evenementen in Milaan, Madrid, Tampa, Buffalo, en het gebied rond de San Fransisco Bay Area (met onder andere een presentatie aan een Iranese mensenrechtenorganisatie).

Tijdens de Wereldtournee 2007 werden de spotjes met Spaanse voice-over voor het eerst aan het publiek getoond. Ook werd er aangekondigd dat de 150 pagina tellende docentenhandleiding vertaald was in het Arabisch.

YHRI, een non-profit organisatie, is afhankelijk van donaties en de samenwerking met gelijkgestemde personen, groepen en organisaties om onze activiteiten uit te breiden over de hele wereld. Hartelijk dank voor uw ondersteuning. Samen bereiken we kinderen van over de hele wereld.