Nieuwsbrief van de Wereldtournee van 2009

Barbados

De Youth for Human Rights Wereldtournee 2009 was een groot avontuur aangezien de voorzitster van YHRI, Dr. Mary Shuttleworth, kleine en grote landen bezocht, nieuwe vrienden maakte en het woord van vrede en tolerantie over de hele wereld bekend maakte.

We begonnen in Mexico, waar onder andere ontmoetingen plaatsvonden met multinationale media en telecommunicatie bedrijven en ook nationale overheidsinstellingen voor de jeugd, anti-discriminatie en mensenrechten.

Een van de hoogtepunten van het bezoek aan Barbados was de ontmoeting met ambtenaren op het gebied van onderwijs en met topfunctionarissen van de nationale overheid die terplekke YHRI uitnodigde om mee te doen aan een parade die de volgende dag zou plaatsvinden.

Ons bezoek aan Colombia bestond onder andere uit ontmoetingen met hoge functionarissen van televisiestations, het leger en het kantoor van de president van Colombia. Tijdens het bezoek was er ook een evenement dat mede-gesponsord was door verschillende overheidsinstellingen.

Argentinië was het eerste land in de onderste helft van Zuid-Amerika dat bezocht werd door YHRI. Dr. Shuttleworth ontmoette meerdere leiders uit de overheid en particuliere organisaties en gaf een presentatie bij de wetgevende instantie van Buenos Aires.

Timor-Leste

Ons bezoek aan Oost-Timor, een van 's wereld jongste landen, bevatte ontmoetingen met topambtenaren uit de overheid en de internationale samenleving. Het werd gevolgd door een bezoek aan Darwin, Australië, om de Aboriginals aldaar te ontmoeten.

Een deel van de Wereldtournee ging door het Midden-Oosten en bevatte ontmoetingen met belangrijke non-profit organisaties in Amman, Jordanië, waaronder een kindermuseum van wereld niveau. Deze ontmoeting en soortgelijke ontmoetingen in musea en nationale bibliotheken in vele landen lieten zien dat mensen geïnteresseerd zijn in onze mensenrechtenprogramma's. Dit is waar onderwijskundige en culturele instellingen behoefte aan hebben.

Melbourne, Australië

Vervolgens gingen we naar Moskou, dit bevatte ontmoetingen met hoge onderwijsfunctionarissen en het hoofd van de nationale jeugdbibliotheek.

Zwitserland was op het laatste moment toegevoegd aan de Wereldtournee route nadat YHRI een officiële uitnodiging had ontvangen om de jeugd te representeren op de Durban Review Conference in de Verenigde Naties in Genéve. De VN vloog Angelo Kreuzberger binnen, een van onze jongeren ambassadeurs. De presentatie van Angelo, genaamd "Intercultural Dialogue and Human Rights", werd erg goed ontvangen.

Het bezoek aan Zuid-Afrika bracht nieuwe mogelijkheden met bezoeken aan een museum op een historische plek waar Mahatma Ghandi en Nelson Mandela opgesloten waren geweest. Daar buiten waren er nog ontmoetingen met topfunctionarissen van de nationale overheid, militairen, media en de nationale bibliotheek.

Het bezoek van de Wereldtournee aan Oeganda bestond onder andere uit ontmoetingen met leden van het parlement en een presentatie aan een vooraanstaande universiteit.

De Wereldtournee ging over zes continenten. Er waren gesprekken met overheidsfunctionarissen, wezen, onderwijskundigen en met medewerkers van omroepen. Nieuwe mogelijkheden deden zich voor in delen van de samenleving die nog niet bezocht waren, inclusief kindermusea en multinationals. De reactie van over de hele wereld toonde aan dat er enorme internationale acceptatie bestaat en vraag naar de kwalitatief goede lesmaterialen over mensenrechten van YHRI.

Het volgende dat er staat te gebeuren voor YHRI is de International Summit in Genéve aan het einde van augustus. Dit zal de eerste keer zijn dat de International Summit in Europa gehouden wordt.

http://humanrightsworldtour.blogspot.com/