Jongeren voor Mensenrechten lanceert een wedstrijd over Leiderschap op middelbare scholen.

Tim Bowles en Jay Yarsiah geven een lezing over mensenrechten in Liberia.
Na de conflicten in Liberia is het onderwijs in Mensenrechten een essentieel onderdeel geworden voor de wederopbouw. Zonder kennis over zulke fundamentele vrijheden loopt de jeugd het gevaar voor herhaling van de uitbuiting en wreedheden van de oorlog. Daarom heeft Jongeren voor Mensenrechten (YHRI) sinds 2006 samengewerkt met zijn lokale afdeling om overeenstemming en hulp te krijgen om de jeugd van deze natie hun basale mensenrechten en verantwoordelijkheden die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN te leren.

Studenten aan het werk in Liberia.
De directeur van YHRI en tevens Amerikaans advocaat Tim Bowles, ging onlangs terug naar Monrovia om de aftrap te nemen voor de tweede jaarlijkse Mensenrechten Leidersschapswedstrijd tussen de middelbare scholen uit de regio. Net zoals het succes van vorig jaar, is ook nu het doel om jonge mensen van het bestaan van deze rechten en verantwoordelijkheden op de hoogte te brengen, maar ook om ze te trainen en hen in staat stellen om effectieve leiders in de belangenbehartiging voor de mensenrechten te worden. Samen met de YHRI Liberia hebben projectcoördinatoren Joseph Jay Yarsiah, Teewon Dolopei en Boersen Hinneh, op 27 maart 2008, samen met de heer Bowles drie dagen gevuld met workshops afgerond met de leerlingen uit vier scholen uit de Monrovia regio: Kathedraal (vorig jaar de winnaar), Tubman , Lutherse en Global Cares Academie.

"Deze lessen leren de cursisten de fundamentele principes van leiderschap en doelstelling. En trainde hen hoe onderwijs in mensenrechten aan hun leeftijdgenoten te geven," aldus de heer Bowles. De scholieren zijn nu verdeeld in twee teams, elk met leden uit verschillende scholen. Tot en met juni, zullen de twee teams mensenrechten presentaties houden voor twaalf verschillende scholen, het ene team op het eiland Bushrod en het andere team in Monrovia Proper, Paynesville.

Elk team koos ervoor om een specifieke mensenrecht te onderzoeken die ze tijdens hun acties promoten." "Team A koos voor de kwestie van verkrachting en andere geweld tegen vrouwen en Team B koos discriminatie, met de nadruk op religieuze intolerantie", lichte de heer Yarsiah toe. Het wordt van de studenten niet alleen verwacht dat zij de jeugd in overeenstemming brengt over de problemen en oplossingen voor die kwesties, maar ook die van de opinieleiders en ander burgers uit de gemeenschap.

"De teams zijn ook begonnen met hun opleiding om hun werk te documenteren in de vorm van fotografie en videomateriaal en er wordt van ze verwacht om hun werk voor te bereiden en te presenteren op een afsluitend evenement dat aanstaan juli zal plaatsvinden, om door studenten te worden beoordeeld," voegde de heer Dolopei toe. "Tijdens de finale van de wedstrijd van vorig jaar, hielden de volgende mensen een toespraak: Minister van Arbeid Kofi Woods, de toenmalige procureur-generaal Frances Johnson Morris en de stafchef van de vice-president Sam Stevquoah, allen prezen zij de inspanningen van de studenten aan. De heer Bowles zal voor dit evenement in juli terugkeren."

"We hopen dat dit initiatief zal bijdragen om Liberia tot een innoverende pionier te maken zodat de invoering van onderwijs in mensenrechten landelijk wordt gemaakt," zei de heer Bowles. "Geen volk, geen continent kan iets bereiken dat de moeite waard is, zonder effectief leiderschap. Net zoals we zagen dat er een einde aan de Zuid-Afrikaanse apartheid gemaakt in de jaren '90, kunnen sterke leiders zoals Nelson Mandela en zijn collega's Afrikaans Nationaal Congres schijnbaar onmogelijke barriéres overwinnen. De hoop schuilt dus in de jongeren om later als effectieve leiders, van Afrika, Liberia erbij inbegrepen, een rechtvaardig en vredig land te maken. We moeten vanaf een jonge leeftijd hen in staat stellen een toekomst van gerechtigheid te creëren door onderwijs over mensenrechten en opleidingen in leiderschap te geven."