Jongeren voor Mensenrechten Voorzitter van OSCE Internationaal in Polen

Jongeren voor Mensenrechten Youth for Human Right International is een organisatie zonder winstoogmerk (niet-gouvernementele organisatie) en is een onderdeel van de Organization for Security and Cooperation in Europa (OSCE). Met 56 deelnemende landen is het de grootste regionale veiligheidsorganisatie ter wereld. Vanaf 29 september tot 10 oktober 2008, zijn deze lidstaten en soortgelijke organisaties in Warschau, Polen bijeen gekomen, voor de grootste bijeenkomst van Mensenrechten in Europa. De voorzitster van YHRI Mary Shuttleworth, voegde zich bij andere afgevaardigden in Warschau. Haar toespraak gaat als volgt:

"Dit jaar vieren we de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit document werd in 1948 opgesteld en de Verenigde Naties riep alle lidstaten op om “ervoor te zorgen dat de Universele Verklaring verspreid, getoond, gelezen en geleerd zou worden, met name op scholen en andere onderwijsinstellingen, ongeacht de politieke status van landen of gebieden regio's”. Er zijn nu 192 landen die lid zijn van de Verenigde Naties

Haar boodschap aan de OSCE was:

"Ik ben de voorzitster van Youth for Human Right International Het doel van Youth for Human Right International is om jongeren voor te lichten over mensenrechten, met name die van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als voorzitster heb ik inmiddels meer dan 70 landen bezocht. In deze landen kenden maar een paar mensen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik heb ook gesprekken gehad met leiders, zoals met leden van Koningshuizen, politieke leiders, onderwijzers, advocaten en activisten. Hoewel ze tot op bepaalde hoogte succesvol waren met voorlichting over Mensenrechten, kwam ik er toch achter dat hun doeltreffendheid werd verhinderd door tegenwerking van corrupte mensen. Zo werd er informatie achtergehouden die nodig was om mensenrechten te onderwijzen en soms was er zelfs sprake van intimidaties of bedreigingen. Daarnaast was de implementatie van het Decennium van voorlichting van de Verenigde Naties over Mensenrechten slechts in beperkte mate succesvol.

Wat er zou moeten gebeuren is dat onderwijs in mensenrechten verplicht moet worden gesteld zodat het bij alle onderwijsinstellingen in het onderwijsprogramma kan worden opgenomen. Zo´n verplichting zou het mogelijk maken dat voorlichting over mensenrechten wettelijk geregeld wordt. Dat zou ervoor zorgen dat corrupte mensen ervan weerhouden worden om het onderwijs van mensenrechten te dwarsbomen. Verder zouden er subsidies verstrekt moeten worden voor onderzoek, ontwikkeling, productie, promotie en distributie van de mensenrechten onderwijsmaterialen voor, de plaatselijke bevolking. Tenslotte zou het verplicht stellen van het onderwijs van de mensenrechten de mensen IN STAAT STELLEN te weten wat hun mensenrechten en hun verantwoordelijkheden zijn, overeenstemmend met Artikel nr. 29 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het beschermen en verdedigen van de rechten van zichzelf en anderen.

In de twintigste eeuw kwam de Universele Verklaring van de rechten van de Mens en het onderwijsprogramma van de mensenrechten tot stand. Het VERPLICHT stellen van voorlichting over de mensenrechten zou ervoor zorgen dat de mensenrechten in de 21ste eeuw in het onderwijs wordt opgenomen.