Het Vormen van onze Toekomstige Ware Leiders

Als onderdeel van de jaarlijkse topconferentie voor jongeren uit Californië van CASC, (de YASC)werkten Youth for Human Right International (YHRI) samen met de California Association of Student Councils (CASC), om jonge leiders te onderrichten in de mensenrechten.

Aangezien 1 op de 5 middelbare scholieren in Californië zijn school niet afmaakt, bleek het hoogst noodzakelijk om middelbare scholieren zo snel mogelijk beter te onderrichten om daar echte leiders van te maken.

Tracie Morrow, directeur voor Publieke Aangelegenheden van YHRI, zei: "Twee jaar geleden ben ik gaan samenwerken met CASC, toen ze mij hadden gevraagd om mijn presentatie over mensenrechten aan hun leden te presenteren en ik ben er trots op dat ik dat dit jaar opnieuw kon doen. Deze jongeren zijn onze toekomst en het is van het grootste belang dat ze opgroeien met begrip en respect voor mensenrechten."

CASC is een organisatie die door leerlingen wordt geleid en die al meer dan zestig jaar bestaat. Hun doel is om de kwaliteit van het leven in de wereld te verbeteren door het opleiden van kundige, ethische en emfatische leiders van verschillende achtergronden en culturen.

Hun doel is om jongeren mensenrechten te onderwijzen, opdat zij waardevolle activisten worden voor vrede en tolerantie.

Als onderdeel van de YASC kregen de leerlingen daarom twee series seminars. Eentje ging er over de vraag: "Wat zijn Mensenrechten?" En het tweede ging over de vraag: "Wat kun je Doen aan Mensenrechten?"