De Internationale Topconferentie voor de Mensenrechten in Genève roept op tot wereldwijde acceptatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De driedaagse topconferentie werd bijgewoond door mensenrechtenactivisten, overheidsfunctionarissen, leden van het Corps Diplomatique en leden van non-profit organisaties, en werd geopend door de woordvoerster en oprichter van de Youth for Human Right International, Dr. Mary Shuttleworth, een van de belangrijkste organisatoren en door medeorganisator de heer Adalbert Nouga van de non-gouvernementele organisatie Village Suisse.

Beiden wezen de jeugdige vertegenwoordigers op het doel van de conferentie, namelijk te zorgen dat het algemene bewustzijn van mensenrechten wordt versterkt en dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad dient te worden gebruikt bij schendingen van de mensenrechten.

De topconferentie werd opgeluisterd met de internationale première van Het Verhaal van de Mensenrechten, een pakkende, nieuwe, korte film die werd geproduceerd in samenwerking met de afdeling Mensenrechten van de Church of Scientology International. In deze documentaire wordt in eenvoudige bewoordingen duidelijk gemaakt wat het onderwerp Mensenrechten inhoud. Mevr. Shuttleworth zei dat de film "een gift was aan miljoenen mensen op alle continenten tot aan de verste uithoeken van de wereld, zoals de visie was van Eleanor Roosevelt.” Eleanor Roosevelt was een van de schrijfsters en belangrijkste voorstanders van de declaratie van dertig artikelen en vormde een speerpunt bij de aanname daarvan in 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Onder de sprekers bevonden zich ambassadeurs, academici en religieuze leiders die allen op de enorme noodzaak wezen om wereldwijd te komen tot een verbetering van de mensenrechten, met name gelet op het feit dat er zo'n 800.000 mensen per jaar over de grenzen worden gesmokkeld, waarbij er zo'n 7 miljard dollar aan winst wordt gemaakt en waarbij jonge kinderen worden verkocht voor het verrichten van arbeid, voor prostitutie en pornografische doeleinden, voor het verwijderen van organen of zelfs om te functioneren als kindsoldaten.

In een aangrijpende toespraak zei Mevr. Allida Black, projectleider en uitgever van de Eleanor Roosevelt Papers en Research Professor Geschiedenis en Internationale Aangelegenheden aan de George Washington Universiteit, dat als we de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet in stand houden, dit neerkomt op het “spugen op het graf van Martin Luther King, op het graf van Mahatma Gandhi, en dat we dan verraad zouden plegen aan Nelson Mandela".

Anne Archer, actrice genomineerd voor een Academy award en oprichter van internationale Artiestenbeweging voor de Mensenrechten, overhandigde de prijzen voor de Jongeren voor Mensenrechten Activist voor 2009. De prijzen werden onder meer uitgereikt aan Georgi Naydenov, directeur van de Stichting Hulp aan Minderbedeelden in Bulgarije; Petar Grigorov Gramatikov, van het Centrum voor Dialoog in Bulgarije; Niki Lanik, een coureur uit Groot-Brittannië; en Tony Mathipa, een jonge mensenrechtenactivist uit Zuid-Afrika.

De topconferentie hield ook een interactieve workshop voor onderwijs ten aanzien van de mensenrechten en een interreligieuze dienst die mensen van vele geloofsovertuigingen bijeenbracht en deze aanmoedigde om naar vrede te streven.

Rukshan Fernando, 17 jaar oud en afgevaardigde van Sri Lanka verklaarde: "Youth for Human Right International is een baken van hoop in een zee van duisternis en zal de stem van de toekomst zijn als alle andere stemmen in het verleden verloren zijn gegaan."

Mevr. Ndioro Ndiaye, Waarnemend Directeur-generaal van de International Organization for Migration (IOM) citeerde de oproep van Youth for Human Right International aan alle mensen om de handen ineen te slaan en verantwoordelijkheid te nemen, in lijn met de uitspraak van Ghandi, dat ‘je de verandering moet zijn die je in de wereld wilt zien’ ”.

De eerste topconferentie van de Mensenrechten werd in augustus 2004 gehouden in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties en het UNICEF Huis in New York en wordt beurtelings in Los Angeles en New York gehouden. In 2005 werd de topconferentie gehouden in Los Angeles, in 2006 weer in New York in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties; in 2007 in de universiteit van Californië in Los Angeles, en in 2008 in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.

Youth for Human Right International is een non-profit, niet-religieuze organisatie die in 2001 werd opgericht door onderwijsdeskundige Mary Shuttleworth om jongeren de mensenrechten bij te brengen. YHRI maakt jongeren bewust van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door middel van opstellen, door wedstrijden op artistiek terrein, door materiaal aan leerlingen beschikbaar te stellen en door middel van docentenhandleidingen.