Conferentie over mensenhandel en het ontvoeren van kinderen.

De Conferentie ter Voorkoming van Misbruik over Mensenhandel en Ontvoering van Kinderen werd op 13 november door de Ceders Cultural and Educational Foundation gehouden in het Sheraton Universal Hotel.

Laura J. Lederer, Hoofdadviseur in het US Department of State ten aanzien van mensenhandel, gaf een veelzeggende presentatie. Mary Shuttleworth, woordvoerster van de International Foundation for Human Rights, bood Lederer een exemplaar aan van de video "30 rechten, 30 spotjes" van de Stichting Jongeren voor Mensenrechten. Hierin worden de rechten beschreven van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, van de Verenigde Naties. Ook aanwezig waren het commissielid voor Los Angeles van de Status van Vrouwen, Anne Dunn, en de oprichtster van de Bilateral Safety Corridor Coalition, Melissa Ugarte.

Tevens waren op de conferentie aanwezig Mr. J. Stephen Tidwell, vice-president van het Federal Bureau of Investigation; Original Movies, Lifetime Entertainment Services, Arturo Interian; en de Nationale Adviseur Slachtofferhulp van het Leger des Heils in verband met gedwongen prostitutie, Michael A. Smith.

De conferentie was georganiseerd door Tony Nassif en richtte de aandacht op de illegale handel van kinderen, vrouwen en mannen, zowel op nationale als op internationale schaal, waar miljarden dollars in omgaan. Vertegenwoordigers van overheidsinstanties, religieuze groeperingen en jongerengroepen kwamen bijeen om deze gruwelijke misdaad een halt toe te roepen.