2007-06-29

Terug naar Ghana

Het hoofd van de afdeling van Internationale Ontwikkeling van YHRI, Tim Bowles, ging terug naar Ghana om deze week de huidige fase van het YHRI leiderschapsproject af te maken in samenwerking met YHRI Ghana. Het programma was voornamelijk georganiseerd door de Afrikaanse YHRI...

2007-06-12

Wereld Educatie Tournee 2007

Het YRHI Wereldtournee 2007 kwam terug in Los Angeles op 12 juni, maar toen begin het werk nog maar net. Met alle nieuwe contacten, nieuwe samenwerkingsverbanden en intentieverklaringen om samen te gaan werken maken we momenteel een sterke groei door!

Het doel...

2007-04-14

Fashion and Music Extravaganza promoot mensenrechten voor jongeren

Tijdens een levendige show met mode en muziek waarin de collecties werden getoond van vijf ontwerpers uit Los Angeles en waaraan vorm werd gegeven door ambitieuze modellen en acteurs, werd ook aandacht geschonken aan de mensenrechten. Het geheel stond onder leiding van Cassandra...

2007-04-13

Vrijwilligers van de actie “Stadsjaar” Johannesburg streven naar Sociale Rechtvaardigheid door middel van Mensenrechten.

De Directeur van YHRI voor Internationale Ontwikkelingen, Tim Bowles, en Alan Wohrnitz van de YHRI van Zuid-Afrika hebben vandaag een seminar gehouden voor een aantal vrijwilligers van de actie “Stadsjaar Johannesburg”, over de Universele Verklaring van de Rechten...

2007-04-07

Walkathon voor de Mensenrechten, gehouden in Florida

In deze gevaarlijke tijden is het van belang dat mensen van alle geloofsovertuigingen bijeenkomen om te zorgen dat zijzelf en hun kinderen onderricht krijgen ten aanzien van de voornaamste mensenrechten. Deze rechten zijn opgesteld door de Verenigde Naties in de Universele...