Walkathon voor de Mensenrechten, gehouden in Florida

In deze gevaarlijke tijden is het van belang dat mensen van alle geloofsovertuigingen bijeenkomen om te zorgen dat zijzelf en hun kinderen onderricht krijgen ten aanzien van de voornaamste mensenrechten. Deze rechten zijn opgesteld door de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Onze doelstelling voor de Walkathon voor de Mensenrechten 2007 is om deze rechten voor alle mensen te laten gelden en werkelijk te maken. Door middel van onderwijs kunnen we een einde maken aan oorlog, discriminatie en intolerantie.

Het bijeenkomen van al die verschillende groeperingen, zoals de AmSouth Bank, het Dali Museum, het Holocaust Museum, scholen en kerken zoals de Scientology Kerk, de Glorious Church, het St. Petersburg geloofsgenootschap van Moslims en de Nation of Islam in Tampa, laat uitstekend zien hoe samenwerking en het respecteren van de mensenrechten van anderen ervoor zorgt dat een samenleving een eenheid kan vormen en kan groeien. Wij nodigen u uit om op 7 april in het N. Straub Park in St. Petersburg met ons mee te lopen voor de mensenrechten.

Ga naar info@humanrights.com voor meer informatie.