Vrijwilligers van de actie “Stadsjaar” Johannesburg streven naar Sociale Rechtvaardigheid door middel van Mensenrechten.

De Directeur van YHRI voor Internationale Ontwikkelingen, Tim Bowles, en Alan Wohrnitz van de YHRI van Zuid-Afrika hebben vandaag een seminar gehouden voor een aantal vrijwilligers van de actie “Stadsjaar Johannesburg”, over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, dat enthousiast werd ontvangen.

“Stadsjaar” is een initiatief van de Clinton Democracy Fellowship (CDF) dat op wereldwijde schaal jongeren tussen de twintig en de dertig werft voor een scala aan sociale verbeteringsprogramma's die een looptijd hebben van een jaar. De presentatie van YHRI maakte deel uit van een serie workshops die “Stadsjaar” hield in het gerenoveerde kunstenaarsdistrict dat vlak bij het centrum van Johannesburg ligt.

De programmadirecteur van “Stadsjaar” zorgde er eerst voor dat Tim en Allan een passend welkom werden geheten. Iedereen in de zaal ging staan en gaf drie vingerknipjes met de rechterhand, daarna driemaal stampen op de vloer om vervolgens naar de gasten te wijzen met de aankondiging “WELKOM!” En dat met zo'n daverend geluid dat het dak ervan trilde.

Tim vulde de eerste helft van het programma door alle dertig non-profit commercials over de mensenrechten te laten zien. De video's kwamen hard aan bij de meer dan 200 in het rood geklede vrijwilligers. De jeugd van Stadsjaar werd met name gegrepen door artikel 29: Het Recht op Verantwoordelijkheid.

De tijd die overbleef voor reacties en overwegingen liet datgene zien wat Tim als het meest opmerkelijke en doordringende beschouwde wat hij in de afgelopen jaren in zijn reizen door Afrika had aangetroffen. De vrijwilligers van Stadsjaar hadden al gauw in de gaten op welke terreinen bepaalde mensenrechten tot een conflict zouden kunnen komen en in bepaalde gebruiken van leefgemeenschappen zouden moeten worden aangepast, zoals bijvoorbeeld het recht van een kind om zich uit te drukken en de rechten van de ouders op cultuur.

Het seminar leidde ertoe dat de aanwezigen inzagen dat rechtstreekse communicatie van ideeën het universele middel is om elk mogelijk conflict ten aanzien van mensenrechten aan te pakken en op te lossen. De jongeren van Stadsjaar begrijpen duidelijk dat de bal nu bij hen en hun vrienden ligt om een samenleving in Zuid-Afrika te creëren die toleranter en rechtvaardiger is.